Flere lokale kender til Julemøllens historie

Foto: Kenn Thomsen

Flere borgere har henvendt sig, efter Frederiksborg Amts Avis bragte en artikel om Julemøllen den 23. december, så nu er der nyt om Julemøllens historie.

Mange timers hårdt arbejde og flere forskellige hænder og firmaer skulle der til, da Julemøllen blev fornyet i 1978. Det fortæller Ole Jørgensen, der ejer Hillerød Maskinsnedkeri. Ole Jørgensen var nemlig med til at bygge den nye Julemølle i 1978, og i et brev til Frederiksborg Amts Avis fortæller han, at det var hans firma, Hillerød Maskinsnedkeri, der stod for en væsentlig del af arbejdet med den nye mølle.

– Tilbage i halvfjerdserne var den gamle mølle opslidt. Den var et træskelet med lærred og plader. Det blev derfor besluttet, at der skulle bygges en ny, så det blev der fundet penge til, og tegningerne til den nye mølle blev tegnet af Hillerød-arkitekten Jens Lundqvist, skriver Ole Jørgensen blandt andet til Frederiksborg Amts Avis.

Det var næsten alt, der blev udskiftet på den gamle julemølle, og det var en meget anderledes og til tider udfordrende opgave at skulle bygge den nye julemølle, fortæller Ole Jørgensen.

– Den helt gamle mølle var lavet af et træskelet, og derfor blev der bygget et stålskelet til den nye julemølle. Bundpladerne og akslen, som er placeret i toppen af møllen, blev genbrugt, men resten af møllen blev udskiftet, siger han.

Han fortæller også, at Julemøllens stålskelet blev bygget hos firmaet France & Søn, som lå, hvor boligkvarteret Frederikshave ligger i dag. Og da stålskelettet var færdigt, blev det overleveret til et andet firma, der stod for at beklæde Julemøllen med krydsfiner.

Dernæst gik turen til Hillerød Maskinsnedkeri på Industrivænget 17, hvor døre, vinduer og dele til rundgangen blev fremstillet.

– Mølletoppen blev opbygget om den eksisterende platform med lejerne til vingerne, og selve toppen udførte jeg selv, siger maskinsnedkeren.

I artiklen den 23. december stod der, at det var Kaj Nielsen, der fornyede Julemøllen i 1978. Men Ole Jørgensen fortæller, at Tømrermester Kaj Nielsen stod for selve opsætningen af den nye julemølle. Det, gjorde han, både i 1978 og flere år frem.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 10. januar.