DEBAT: Svar fra udvalgsformand

DEBAT: Svar fra udvalgsformand
Foto: Mette Dolmer Thygesen

Af Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

(Svar på læserbrev fra Jens Ørum Andersen, red.)

Jens Ørum Andersen stiller en række spørgsmål, som jeg gerne svarer på.

Når det drejer sig om gravninger, der foretages af ledningsejerne, er det deres ansvar at retablere belægningerne i forhold til de krav, kommunen har stillet i gravetilladelsen. Det er således ikke kommunen, der udfører arbejdet, ligesom kommunen ikke har andel i ledningsejernes udbudsdokumenter og aftaler med deres entreprenører. Kommunen har derimod en kontrolforpligtigelse og dårligt udført arbejde kasseres og forlanges udbedret. Senest har kommunen i forbindelse med budgettet besluttet fra 2023 at øge kontrollen med disse arbejder med en ekstra medarbejder.

Når det drejer sig om huller i kommunens veje i denne vinter, er vi klar over, at der mange huller i vejene, og vi er i gang med at lappe dem. Hullerne opstår og udvikler sig meget hurtigt på grund af det omskiftelige vejr, vi har haft de sidste par måneder, med store mængder regn efterfulgt af frost, is og tø, hvorefter det hele starter forfra igen. Det betyder, at der hele tiden opstår nye huller, og at de meget hurtigt bliver større. Vi lapper så hurtigt vi kan, og vi prioriterer hele tiden de trafikfarlige først.

Vi anbefaler, at huller i vejene indsendes via Borgertip https://www.hillerod.dk/service-og-selvbetjening/veje-og-trafik/tip-os/

Ved at bruge Borgertip app kan du også se, om der allerede er meldt f.eks. huller ind på samme sted.

Udvalgsformand anbefaler, at huller i vejene indsendes via Borgertip. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen Foto: Mette Dolmer Thygesen

Kontakt redaktionen

På Hillerød Posten og Frederiksborg Amts Avis bestræber vi os altid på at lave historier, der betyder noget for dig. Så har du en ide til en artikel eller et tip, så send en mail til redaktionen på red.hilleroed@sn.dk eller ring til os på telefonnummer 8888 4303.

Du kan også kontakte vores journalister direkte på nedenstående mailadresser:

Martin Warming, redaktør, martin.warming@sn.dk

Janne Mulvad, journalist, janne.mulvad@sn.dk

Mette Dolmer Thygesen, journalist, mette.thygesen@sn.dk

Johanne Wainø Topsøe-Jensen, journalist, johanne.wainoe@sn.dk

Per Skovkjær Sand, journalist, per.sand@sn.dk