Børns leg og læring om naturen bliver hædret

Nødebo Børnehus har fået tildelt ’Det Grønne Spirer Flag’

Børns leg og læring om naturen bliver hædret

Nødebo Børnehus har fået ’Det Grønne Spirer Flag’, for deres arbejde med naturen. Derfor holdt daginstitutionen for kort tid siden en lille fest. Pressefoto

Der har været flagfest hos Nødebo Børnehus, fordi børnehuset har fået tildelt ’Det Grønne Spirer Flag’, som kun en anden daginstitution i Hillerød Kommune også har fået.

Med til festen var borgmester Kirsten Jensen, og hun kunne med egen øjne se og høre om, hvordan Nødebo Børnehus har gjort sig fortjent til at få flaget.

Det Grønne Spirer Flag er Friluftsrådets anerkendelse af den naturundervisning og leg, som personalet har givet børnene.

“Gennem det seneste år har børn og voksne i Nødebo Børnehus arbejdet med projektet – fra jord til bord. På alle mulige måder er børnene blevet præsenteret for naturens muligheder. Naturen er brugt som spisekammer. Der er for eksempel lavet pesto af vilde planter, bagt fladbrød på bål, tappet birkesaft og lavet både pandekager og saftevand af hyldeblomster,” skriver Nødebo Børnehus og fortsætter:

“Børn og voksne har bygget plantekasse, sået og vandet med det opsamlede regnvand og til slut høstet lækre afgrøder. Afgrøder, som efterfølgende er blevet til lækker mad. Børnene husker særligt projektet om bier på Avlsgården, hvor de har været på besøg. Børnene har lært, at vi skal passe på vores afgrøder.”

Jk