Strandvejens Berlinmur: Det siger politikerne

Foto: Anders Petri
Claus Christoffersen (S), Jan Bertram (K) og Christian Holm Donatzky (R). Pressefotos
Claus Christoffersen (S), Jan Bertram (K) og Christian Holm Donatzky (R). Pressefotos

Det var By-, Plan og Miljøudvalget, der afgjorde fremtiden for den omstridte mur på Nordre Strandvej. Med et flertal bestående af Socialdemokratiet og De Konservative fik den lov at stå, mens de Radikale og Enhedslisten stemte imod.

Claus Christoffersen (S)

Selvfølgelig skal lokalplanen overholdes, men lige i dette tilfælde giver det bedst mening at lade muren stå, mener Claus Christoffersen(S), viceborgmester og medlem af By-, Plan- og Miljøudvalget.

– Det er ud fra den betragtning, at der stod en mur i forvejen. Efterfølgende kommer der stadig til at stå en ren mur. Vi får den reduceret den til 1,8 meter, så den overholde kravet om højden i lokalplanen. Når man nu har en mur i forvejen, så synes jeg, det er fair, at den bliver stående, siger han.

Modsat Jens Bertram (K), der også stemte for at give en dispensation i denne sag, mener Claus Christoffersen ikke, at der med denne dispensation gives dispensation til alle eksisterende mure eller faste hegn langs Strandvejen.

– Mure er stadig ikke tilladte langs Strandvejen. Jeg er ikke vidende om, hvor mange mure, der er, hvilke mure der er ulovlige. Jeg har taget stilling til én ulovlig mur. For mig er det ikke noget, der er præcedensskabende for andre mure, siger han.

– Lokalplanerne skal selvfølgelig holdes. Udgangspunktet er, at har man lokalplaner, så skal de selvfølgelig holdes. Verden er bare mere kompliceret end lokalplanen altid giver plads til.

En tur langs Nordre Strandvej i Ålsgårde afslører, at der er rigtigt mange mure og faste hegn. Hvor mange af dem der er ulovlige afgøres af, om de er bygget før eller efter 1980.

Forvaltningen har intet overblik, og står det til Claus Christoffersen, skal de heller ikke jagte det.

– Jeg går ud fra, at borgerne følger de lokalplaner, der ligger. Jeg har ikke et ønske om, at vi sender 10 medarbejdere ud og tager billeder af folks ejendomme, siger han.

Jens Bertram (K)

Ejeren af Nordre Strandvej får lov at beholde muren mod vejen, fordi de ikke har gjort andet end at forskønne vejen ad omveje. Det er årsagen til, at de konservative medlemmer af By-, Plan- og Miljøudvalget gav dispensation, fortæller næstformand i udvalget, Jens Bertram.

– Jeg synes, det er et vindende argument. Ejer kunne have rettet og pudset muren, og så kunne vi ikke have sagt noget. Derfor synes jeg, det er okay, at den bliver stående, siger han.

Ejer erstattede den gamle mur, fordi en cementblander havde beskadiget den oprindelige mur. Den nye mur står samme sted men er 10 centimeter lavere og bygget i støbt beton i stedet for gasbeton. Og så er den nye mur hvidskuret i stedet for at være malet i en ferskenfarve.

Generelt forstår Jens Bertram ikke, hvorfor ejerne af villaer langs Strandvejen ikke må skærme sig, som de har lyst.

– Helt principielt synes jeg, at lokalplanen skal laves om. Jeg synes, man må skærme sig, som man har lyst. Det er min helt personlige holdning, som jeg dog ved deles af mange konservative, siger Jens Bertram.

Mindretallet i udvalget mente, at kommunen skal kræve, at de ulovlige mure fjernes, så Strandvejen kan se ud som lokalplanerne »kræver«. Jens Bertram mener dog, at forvaltningen har været passive så længe, at begrebet myndighedspassivitet vil træde i kraft og fratage kommunens ret til at kræve noget som helst.

Og der var ifølge Jens Bertram ingen grund til tage en retsag for at få det testet.

– Man kan godt sige, at de så får en tilladelse på efterbevilling. Men at murene bliver stående, kommer jeg ikke til at græde mange tårer over.

Christian Holm Donatzky (R)

Hos den radikale formand for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky, er det uforståeligt, at muren langs Nordre Strandvej 232 får lov til at blive stående. Han mener, at Helsingør Kommune burde have udvist standhaftighed og afvist ansøgningen om dispensation til at beholde muren.

– Lokalplaner er til for at blive overholdt, og i det her tilfælde handler det om, at vores kyst er en meget stor seværdig. Strandvejen er en vigtigt del af Helsingør, og indtrykket af Strandvejen betyder noget. Hvis indtrykket bliver en lang mur dernedad, så er det ikke det indtryk, jeg ønsker at have, siger han.

En tur langs Nordre Strandvej viser, at en stor del af husene er beskyttet af en mur eller et plankeværk. Begge dele er forbudt ifølge lokalplanen, men hvis muren eller plankeværket er opført efter lokalplanens godkendelse i 1980, har reglerne i lokalplanen ingen magt.

– Er muren opført før lokalplanen blev vedtaget, er det helt rimeligt, at den får lov at blive stående. Hvis den er opført ulovligt efter lokalplanen blev indført, så synes jeg ikke, der er de store argumenter for, at den bliver stående. De kunne have ladet være med at bygge den, siger udvalgsformanden.

Ligesom forvaltningen i Helsingør Kommune frygter han, at andre boligejere vil gå til kommunen med den nytildelte dispensation som argument for, at de også skal have dispensation.

– Hvis man læser lokalplane, inden man flytter ind på Nordre Strandvej, så ved man godt, at en mur er ulovlig. Jeg er nervøs for, at det her får en præcedens for de andre ulovlige mure langs Strandvejen, siger Christian Holm Donatzky.