Røgeri får lovtilladelse til udeservering uden handicap-toilet

Byliv: Udvalgsflertal valgte at dispensere fra kravet til handicaptoiletter på grund af gode offentlige toiletter på Helsingør Nordhavn.

Der bliver også denne sommer udeservering her foran det gamle røgeri. Foto: Helsingør Havne

Der bliver også denne sommer udeservering her foran det gamle røgeri. Foto: Helsingør Havne