Notat: Brug for 70 nye flygtningeboliger i 2016

©TON 290708
  TVIND SKOLEN HELLEBÆK FRISKOLE
©TON 290708 TVIND SKOLEN HELLEBÆK FRISKOLE

Der er for tiden stort set boliger nok til nyankomne flygtninge i kommunen. Men behovet ventes at vokse markant næste år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Med husvildeboligerne på Fiolgade, boligerne på Stokholmsvej og den kommende mindre flygtningebolig på Ålsgårde Station er Helsingør Kommune for tiden stort set i stand til at klare at modtage de flygtninge, som man får tildelt. Det ses på, at antallet af nødløsninger med hotelindkvarteringer i midten af september var ned på fem. Men i 2016 kommer til kommunen til at stå overfor betydelige udfordringer i forhold til at finde passende boliger. Således forventer forvaltningen i Center for Økonomi og Ejendomme, at der bliver behov for yderligere 60 til 70 midlertidige indkvarteringsmuliger til flygtninge til næste år. Det fremgår af et statusnotat til medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget. Årsagerne til den det øgede behov er den fortsatte strøm af nyankomne flygtninge og de lavere ydelser til dem.

Hotel-plan gik i vasken

Det fremgår af notatet, at planen om at leje den tomme hotelbygning på Rønnebær Allé, der husede hotel Holger D, er gået i vasken. Planen om at leje stedet med 21 værelser, var ellers blevet godkendt af Byrådet. Det fremgår af notatet, at man ikke kunne nå til enighed med udlejeren, som er ejendomsselskabet Jeudan. Udlejeren trak sit tilbud i maj.

Forvaltningen arbejder derfor med en række andre projekter, der skal skaffe indkvarteringsmuligheder. Således undersøger man blandt andet om man kan bruge den tomme daginstitution på Hobrovej 23 i Helsingør. Den vil for en pris på cirka 700.000 kroner kunne indrettes til at huse seks til otte personer. Man overvejer også muligheden af at opstille pavilloner på grunden i stedet.

I forhandling med Tvind

Derudover sker der i denne tid også forhandlinger med den Tvind-skolen Hellebæk Friskole på Nordre Strandvej, der er gerne vil leje tre bygninger ud til kommunen, som tilsammen vil kunne huse 20 flygtninge. Imidlertid er parterne endnu kommet til enighed om størrelsen på huslejen. Ligeledes er kommunen heller ikke interesseret i en kontrakt, som giver mulighed for, at lejen kan hæves med fem procent pr. år.