Nej tak til S-tog og 35 lastvognstog om dagen med »bæredygtig« flis

Læseren er skeptisk overfor dette projekt.
Læseren er skeptisk overfor dette projekt.

Kai Thaarslund, trafik- og byplanlægger, Snekkersten

Debat:

Sådan cirka hvert femte år skal vi Kystbane-brugere trues med at få vores komfortable tog udskiftet med S-tog. Spørg os lige om vi synes det er en god idé!

Første spadestik er nu taget til Forsyning Helsingørs afsindigt kostbare nye kraftvarmeværk hvor energikilden skal være træ-flis – enorme mængder af træflis! Som skal sejles hertil fra udlandet, læsses af i Hundested Havn og køres tværs over Nordsjælland på 35 modulvogntog pr. dag.

Da disse kæmpe-lastvognstog næppe får lov til at køre gennem Fredensborg, vil de blive sendt ad Isterødvejen helt ned til "Hørsholm C" og derfra nord på igen ad Helsingørmotorvejen-Kongevejen til Helsingør.

Det vil betyde udledning af en hel del CO2. Og næppe ligefrem øge trafiksikkerheden på vejene uanset hvor dygtige de mange lastvognschauffører måtte være (trafiksikkerheden afhænger jo også af de øvrige trafikanter).

I de seneste dage og uger har der været flere debatindlæg hvor besindige borgere udtrykker stor undren over beslutningen om flis-varmeværket. Jeg protesterede selv mod projektet i et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis 18. marts 2016.

Dansk energipolitiks grand old man, civilingeniør Jørgen Henningsen, udtaler til Politiken 13. marts 2016 at det efter hans mening er "helt katastrofalt at vi er på vej væk fra den naturgasfyrede kraftvarme over til biomassefyrede varmeværker".

I stedet anbefaler han at satse på el-drevne varmepumper så vi kan udnytte de enorme el-mængder der produceres når vinden blæser og solen skinner – i dag har vi intet andet valg end at forære overskuds-strømmen til vores nabolande.

For tiden kan det bare ikke betale sig at satse på el fordi politikerne på Christiansborg har valgt at opkræve rekordhøje el-afgifter samtidig med at de holder biomasse fri for afgifter. Men det kan der jo blive lavet om på, og så kan det blive nødvendigt at hæve prisen på flis-fjernvarme.

Kort sagt er der er mange gode grunde til at genoverveje beslutningen om flis-varmeværket (S-toget behøver man ikke genoverveje – det skal man bare glemme!).