Hit med Værftshistorien

Det årligt tilbagevendende arrangement »Arkivernes Dag« står i år i Værftsarkivets tegn, og derfor inviterer arkivet og Museerne Helsingør inden for helt ind til rækkerne af protokoller og kasser torsdag den 15. november klokken 14.00 til 18.00 på Værftsmuseet, Allegade 2. Arkivet indeholder allerede meget materialer, men det skal hele tiden forbedres og udvides, så Værftets historie bliver velbevaret og mere nuanceret. Derfor søger Værftetsarkivet nu borgere, der kan sidde inde med noget af det materiale arkivet mangler og også gerne noget fra andre værfter, så det i fremtiden ikke skal komme til kort, når en interesseret borger henvender sig med spørgsmål om Værftet og værftstiden. Arkivet er interesseret i dagbøger, tegninger, arbejdsnotater, breve, dokumenter, regnskaber, fagforeningsbøger, fotografier, lydbånd, smalfilm, videooptagelser, materiale om klubberne og om dit sociale liv på Værftet. Materiale, der alt sammen kan fortælle historien om Værftet fra din side. Der er også brug for beretninger om, hvordan livet formede sig på og omkring Helsingør Værft og om tiden, der fulgte efter Værftets lukning, og en beretning fra dig, som i dårlige tider kom måske fra B&W eller Aalborg Værft for midlertidigt at arbejde på Helsingør Værft eller gjorde turen den modsatte vej. Derudover er arkivet også interesserede i beretninger fra dig, som kom fra fjerne egne af verden for at arbejde på Værftet og for at skabe dig et nyt liv her. Fortæl om dit møde med den danske arbejdskultur, arbejdsplads og kollega. Fortæl om Værftet. Fortæl om dit arbejde på Værftet, om dit liv på Værftet, om kammeratskabet og om hændelser og oplevelser, du aldrig glemmer. Skriv med på Værftets lange historie og giv dine oplevelser videre til næste generation. Din hjælp er nødvendig!