Espergærde-bager får rød smiley for usikker melsilo

SuperBest-bageren i Espergærdecentret har fået en rød smiley på baggrund af en potentiel farlig melsilo.
SuperBest-bageren i Espergærdecentret har fået en rød smiley på baggrund af en potentiel farlig melsilo.

Simon De Visme

Arbejdstilsynet har påbudt SuperBests bager i Espergærdecentret at sikre en potentiel farlig melsilo i eksplosiv atmosfære. Det skriver Frederiksborg Amts avis.

En usikker melsilo i butikkens bageri risikerer at ende med en arbejdsulykke, og derfor har SuperBest i Espergærdecentret nu modtaget en rød smiley af Arbejdstilsynet. Det fremgår af sagens dokumenter, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i.

– Arbejdstilsynet vurderer, at der ikke er truffet tilstrækkelige foranstaltninger, der sikrer, at melsilo-anlægget kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt i eksplosiv atmosfære, skriver tilsynet i deres vurdering.

Tirsdag den 2. december 2014 var medarbejde fra Arbejdstilsynet en tur i Espergærdecentret for at besøge bageren i SuperBest. Tilsynet kunne konstatere, at melsiloen stod udenfor på etagen nedenunder, og at melet fra siloen via et rørsystem blev ført op til bageriet i en vægt.

Ifølge Arbejdstilsynet kan den såkaldte eksplosive atmosfære resultere i ulykker, hvis det ikke sikres forsvarligt. Det mente tilsynet ikke, at melsiloen var, og butikken blev derfor den 19. december påbudt at indføre de korrekte foranstaltninger.

Fristen for at efterkomme påbuddet er den 1. maj 2015.

Ubrugt handlingsplan

Ved Arbejdstilsynets besøg i begyndelse af december konstaterede man, at SuperBest havde udarbejdet en 12-siders handlingsplan for håndteringen af den eksplosive atmosfære i forbindelse med melsiloen.

Af sagens dokumenter fremgår det dog, at det ikke var anført, hvornår de enkelte tiltag var færdiggjort, og ved besøget kunne butikkens medarbejde heller ikke påvise, at tiltagene i handlingsplanen var gennemført.

Blandt andet manglede der sikring af el-styreboks og el-fordelingstavle, sikkerhedsskiltning om eksplosionsfare og aflåsning af påfyldningsstuds, så der ikke uhindret var adgang til siloen.

Overskred frist

Arbejdstilsynet påbød også bageren i Espergærdecentret at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at sikre melsiloen og forebygge, at lignende problemer med arbejdsmiljøet opstår.

Senest den 1. februar 2015 skulle SuperBest orientere tilsynet om, at butikken havde indgået aftale med en virksomhed. Arbejdstilsynet havde dog ved fristens udløb ikke modtaget nogle oplysninger, og derfor sendte tilsynet en rykker den 7. februar.

Det var torsdag ikke muligt at få en kommentar fra SuperBest i Espergærdecentret.