Torup Ting debatterede energiparker

Klimaparker: Hvad, hvorfor og hvordan? Det var emnet for information og debat søndag aften i Torup.

Torup: Efter indlæg af direktør Sune Schou drøftede forsamlingen på 70 deltagere planerne om energiparker i og omkring Torup ved et borgermøde søndag. Udvalgsformænd Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (SF) tog del i gruppernes drøftelser, hvor også embedsmænd og Halsnæs Forsynings direktør deltog.

Men først sang forsamlingen en sang skrevet til lejligheden – om herlighederne ved vindmøller, blot de ikke står lige der hvor jeg bor.

Anja Rosengreen fremlagde sit synspunkt, at der skal findes en rimelig balance mellem natur- og energiproduktion. Hun ønsker, at industrielle anlæg som solcelleparker placeres for eksempel på bygninger, men anerkender behovet for produktion af vedvarende energi.

Michael Thomsen pegede, på at regeringsaftalen om grøn strøm og varme pålægger kommuner at spille aktivt med, og det støtter han op om.

– Det var endnu en flot aften i lokaldemokratiets tegn, hvor rigtig mange kommer til orde, hvor vi drøfter vigtige sager af fælles interesse på et oplyst grundlag – og gør det i en ordentlig tone. Det har vi tradition for. I år har vi debatteret store emner som grundvand og grusgrave. Et lokalsamfund som Torup er jo en del af den store verden, og det ansvar tager vi alvorligt. Det gør vi bedst ved at være på forkant med udviklingen, og ikke lade os overraske af store investorer som ser penge i for eksempel solcelleparker, siger aftenens arrangør, Peter Plant, formand for Torup Ting, og fortsætter:

– Og så fik vi ved samme lejlighed vished for, at der ikke vil blive opført massive vindmøller i området. Det gav nogle deltagere en ro i sjælen. Nu følger vi sagen opmærksomt, både i forhold til planlægning og i forhold til økonomi. Partnerskaber og fælles lokalt ejerskab kan være vejen frem i forhold til lokal accept af vedvarende energi anlæg.