Sport Halsnæs er for hurtigt ude

– Sport Halsnæs er for hurtigt ude af startboksen.

Sådan lyder det i en fælles udtalelse fra den ny og den netop afgående borgmester i Halsnæs, Steffen Jensen (S) og Steen Hasselriis (V).

Baggrunden for deres fælles brev er at foreningen Sport Halsnæs har rettet henvendelse til en række virksomheder i kommunen om at blive sponsorer for projektet om en kultur- og sportsby i Frederiksværk. Et projekt, der blev lanceret sidste år efter at Sport Halsnæs tidligere måtte opgive planer om en arena i byen til afløsning for Frederiksværk Hallen.

»Man kan af brevet få det indtryk, at Halsnæs Kommune på forhånd har tilkendegivet, at man vil vedtage projektet, hvis økonomien hænger sammen for Sport Halsnæs, og at vi er med til at opfordre virksomheder til at blive sponsorer for projektet. Selvom vi altid er positive over for ildsjæle, der ønsker at gøre en forskel, så er det alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt kommunen vil støtte det konkrete projekt. Det afhænger nemlig ikke kun af økonomien for Sport Halsnæs, men så sandelig også af de konsekvenser, det vil have for den kommunale økonomi og for vores kultur- og idrætsliv,« skriver Steffen Jensen og Steen Hasselriis og understreger samtidig at kommunen ikke vil blande sig i, hvorvidt den enkelte virksomhed vælger at blive sponsor for projektet eller ej.

Af et sponsorbrev fremgår det at borgmester Steffen Jensen har bedt Sport Halsnæs lave et endeligt oplæg til en kommende kultur- og sportsby på beliggenhed i Rådhusparken, på det tidligere fodboldanlæg ved siden af rådhuset. I brevet opfordrer bestyrelsesformand for Sport Halsnæs Preben Moeslund firmaer til at støtte med 5.000 kr. mod bl.a. at få »annonceartikler« i Halsnæs Avis. Sponsorbeløbet skal gå til bl.a. at betale Kuben Management og Rambøll for rådgivning.

Kultur- og Sportsbyen skal rumme en række større faciliteter med hal og koncertteater, der bindes sammen af en gågade og pladser med café, legeplads, bytrapper, klatrevæg mv. Sport Halsnæs lancerede projektet i august 2017. Dengang var borgmester Steen Haselriis positivt for at høre nærmere om tankerne, og det er både han og afløseren Steffen Jensen fortsat, men det er med visse forbehold:

»Vi ønsker alle et levende kultur- og idrætsliv i Halsnæs. Det har vi allerede, men hvis projektet samlet set kan bidrage yderligere til det uden at være en bombe under den kommunale økonomi, så er vi som nævnt positive. En afklaring heraf forudsætter dog et gennemarbejdet projekt og en indgående dialog med alle interessenter. Først herefter vil det nye byråd kunne forholde sig til planerne,« lyder det fra den nye og den tidligere borgmester.