SO-SUcces: Rekordmange har søgt ind allerede

Foto: Kenn Thomsen
Der er på ét optag i 2021 søgt lige så mange ind som elever i social- og sundhedsfagene som i hele 2021. 									        Foto: Kenn Thomsen
Der er på ét optag i 2021 søgt lige så mange ind som elever i social- og sundhedsfagene som i hele 2021. Foto: Kenn Thomsen

De senere år har det været svært for kommunerne at rekruttere elever nok som SOSU'ere, og med et stigende antal ældre er der samtidig rift om personalet. Derfor har man i Halsnæs Kommune besluttet at gå nye veje for at lokke flere ansøgere til fagene, og den målrettede indsats ser ud til at bære frugt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er uddannelsesstart fire gange om året til social- og sundhedsassistent-uddannelsen og to gange om året til social- og sundhedshjælper-uddannelsen. I hele 2020 blev optaget 12 elever i alt, men det antal kan Halsnæs Kommunen matche på det første optag i januar 2021. Her starter 11 nye elever deres uddannelse i kommunen, otte som social- og sundhedsassistent og tre til social- og sundhedshjælper.

Det glæder formanden for Udvalget for Ældre og Handicappede, Thue Lundgaard.

-Det er en afgørende faktor for vores kommunale velfærd, at vi har nok SOSU'ere ikke mindst i vores ældrepleje. Men når flere af vores eksisterende medarbejdere inden for de næste år går på pension, og vi samtidig får flere ældre, kan vi se, at vi kommer til at mangle folk, hvis vi ikke gør noget ekstraordinært. Det er en situation, vi ikke kan sidde overhørig. Derfor er jeg rigtig glad for det fine ansøgertal, der afspejler, at vi er lykkedes med vores strategi på ældreområdet og har fået rekrutteret flere, siger Thue Lundgaard.

Samarbejde giver pote

I sommer vedtog byrådet en ambitiøs strategi for rekruttering til ældreplejen. Som en del af den er der indledt samarbejder med blandt andre Ungeværket i Halsnæs og den forberedende grunduddannelse (FGU), hvor de unge bliver introduceret til, hvad det vil sige at arbejde som SOSU'er, og hvad uddannelsen går ud på. Samarbejdet er på grund af coronasituationen endnu i sin start, men initiativerne har allerede givet pote. Flere har fået øjnene op for mulighederne i social- og sundhedsfagene.

– Og så har alle ansøgerne uafhængigt af hinanden faktisk nævnt, at de søger ind, fordi de gerne vil ud og gøre en forskel. Det gør mig rigtig glad at høre, for vi har brug for hver en dygtig og omsorgsfuld medarbejder i ældreplejen, siger Thue Lundgaard og understreger, at indsatsen med at rekruttere medarbejdere til Halsnæs Kommunes ældrepleje naturligvis fortsætter.

Du kan læse mere om fagene og uddannelserne på www.halsnaes.dk/kommunen/job-i-kommunen/bliv-elev.