Masser af høringssvar i de sidste timer

Borgmester Steffen Jensen måtte gå digitalt på kommunens Facebookside og fortælle om budgettet og svare på spørgsmål fra borgerne, da dialogmødet i Gjethuset blev aflyst.
Borgmester Steffen Jensen måtte gå digitalt på kommunens Facebookside og fortælle om budgettet og svare på spørgsmål fra borgerne, da dialogmødet i Gjethuset blev aflyst.

Tirsdag eftermiddag lå der kun 19 høringssvar til budgettet på Halsnæs Kommunes hjemmeside, men onsdag formiddag var tallet stedet til hele 95. Nogle indkom lige efter fristudløb kl. 08.00, men man har valgt at tage dem med alligevel.

Borgere og organisationer har altså haft travlt ved tasterne de sidste timer inden deadline, og således overgår antallet af høringssvar og de to seneste år, hvor der både i 2018 og 2019 indkom 84 høringsmails.

Dermed får politikerne travlt onsdag formiddag med at læse op på de mange forslag, inden de måske lander en endelig budgetaftale før dagens møde i Økonomiudvalget kl.15.00.

Blandt de sent modtagede høringssvar er bl.a. fra Ældrerådet, fra flere børnehuse og skoler og en række faglige organisationer.

Ældrerådet kommenterer bl.a. den reduktion af vikarpuljen på tre mio. kr., som også flere plejecentre har bemærkninger til, i forbindelse med at den samlede pulje til ældrepleje øges med seks mio. kr.

»En udvidelse på Ældreområdet på kr. 6 mio, som både skal tilgodese flere faste medarbejdere på plejecentrene, men samtidig også skal dække en nedskæring af vikardækning på 3 mio, giver ikke en tilstrækkelig udvidelse af basismedarbejdere (sosuass. og Sosuhjælpere) på plejecentrene,« skriver Ældrerådet i sit høringssvar.

– Hvis man ikke øger dette beløb på 6 mio, så er det meget, meget kritisabelt at nedskære vikarpuljen, siger Ældrerådets formand Poula Thrane til Frederiksborg Amts Avis.

En del høringssvar handler om et forslag til omorganisering af gæstedagpleje og legestuer, som møder kritik fra både dagplejere, medarbejderne i i Børnehuset Baggersvej og forældre.

»Det kan ikke være rigtigt at gæstedagplejen gang på gang skal på bordet under budgetforhandlinger. Vi vil ikke undvære vores gode gæstedagpleje eller for den sags skyld dagplejen,« skriver således et forældrepar til tre børn.