Havn får to påbud: Slut med at flise

Det skal være slut med tårnhøje stabler af træstammer og den støjende og støvende flisning af træerne, som Hundested Havn og A. Henriksen Shipping udfører på den sydvestlige del af havnen, tæt på de beboede områder ved Strandvejen og Fjordvej. Det er budskabet i de to påbud, som Halsnæs Kommune den 1. september har sendt de to selskaber.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Vi giver jer påbuddet i henhold til lokalplan 64, der angiver, at anvendelsen i delområde A fastlægges til pakhuse og oplagring af containere og andet gods. Vi betragter det stående påbud som overholdt, så længe, der ikke produceres eller forarbejdes (herunder flises) i delområde A«, lyder det i det ene påbud fra Halsnæs Kommunes By og Plan-afdeling.

Det andet påbud gør det klart, at havnen højest må stable gods i op til seks meters højde.

I skrivelserne fremgår det, at kommunen henover sommeren har modtaget flere klager over både flisning og de store bunker med træstammer. Kommunen har ved selvsyn konstateret, at der er sket flisning så sent som i september, og at tømmeret ligger helt op til 8,5 meters højde. De gentagne overskridelser har nu fået kommunen til at reagere. Parterne skal senest være stoppet med at flise den 1. oktober, ellers vil sagen blive overgivet til politiet.

»Da det er sket flere gange, har vi valgt at udstede et stående påbud, således at vi efter 1. oktober 2020 kan skride direkte til en politianmeldelse«, lyder det i påbuddene.

Ønsker dispensation

I følge Hundested Havn skyldes de høje bunker, at energiselskaberne i år har købt ekstra mange stammer, men på grund af det varme vejr, har der ikke været behov for flisen. Lagrene bugner derfor. Havnen gør det samtidig klart, at flisningen er sket i god tro, men at de er bekendt med, at der har været problemer.

– Vi er udmærket bekendt med, at der har været eksterne entreprenører, som har håndteret stammerne på en uhensigtsmæssig måde, så der er kommet støv og træflis ind til naboerne. Det skal selvfølgelig ikke ske, og det er der taget hånd om, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn.

Men parterne mener godt, at de kan håndtere flisen på en forsvarlig måde. De har i fællesskab sendt et ønske om dispensation til kommunen, som skal give de to selskaber mulighed for at fortsætte flisningen af de råvarer, som forsyningsselskaber allerede har købt ind til fyringssæsonen 2020/2021, frem til foråret næste år.

– Det har vi gjort, fordi vi i god tro har kunne håndtere det alle andre år, og det kan vi også gøre den her vinter. Så ved vi godt, at vi skal lave andre tiltag fra næste sæson, siger Søren Brink.

I følge parternes tal drejer det sig om 40 dages arbejde.

»Det antal læs til brug for fyringssæsonen 2020/2021, som forsyningsselskaberne har behov for at bearbejde er 8-10 læs. Forarbejdningen vil blive gennemført i perioden fra oktober 2020 til april 2021, hver læs tager 3-5 arbejdsdage at forarbejde, så det samlet antal forarbejdnings dage i perioden er 40 dage«, skriver de to selskaber og gør det klart, at forarbejdningen i så fald vil blive gennemført under skærpede foranstaltninger, så det ikke belaster de nærliggende boligområder.

Politisk afvisning

Dispensationen er i høring indtil 8. oktober. Herefter skal politikerne i Udvalget for Miljø og Plan tage stilling til, om havnen kan fortsætte med at flise indtil foråret, eller om påbuddene står ved magt.

Byrådsmedlem Steen Hasselriis lægger ikke skjul på, hvad han synes. I en Facebook-debat giver han udtryk for, at der er politisk enighed om ikke at give dispensation til havnen. Den udtalelse erkender han var lige lovlig frisk, da høringsfristen løber otte dage endnu.

– Men jeg kan sige så meget, at i Venstre er vi ikke positive overfor en dispensation, og det er min klare fornemmelse, at der ikke vil være politisk flertal for det, siger Steen Hasselriis.

Han gør det klart, at Venstre som udgangspunkt ønsker, at havnen udvikler sig bedst muligt, men at det skal ske med respekt og hensyn til lokalplaner og naboer.

– Mange naboer har været oprørte og har dokumenteret, at de her aktiviteter sviner. Samtidig har vi en lokalplan, som havnen selv har været med til at lave, og den bliver de nødt til at overholde. Det betyder ikke, at havnen ikke må hugge flis. Det skal bare ske et andet sted på deres kæmpe område, siger Steen Hasselriis.

Utilfredse borgere

Både på Facebook, i læserbreve og i underskriftsindsamlinger har borgerne i området givet deres kritiske meninger til kende, om det støj og støv som plager dem.

»Jeg bor lige over for. Bilen og vinduerne på huset er fedtet ind med støv – hvad så med vores lunger?, skriver Jette Kragmose for eksempel i en Facebook-tråd om emnet, og i et læserbrev her i avisen konstaterer Bent Jensen, at der kun gik et halvt år efter hans flyttede ind, før området blev fyldt op med kæmpe flisbunker.

»Farvel udsigt. Goddag til støvgener. Vi og andre naboer klagede naturligvis til kommunen og havnen, men uden synderlig effekt, selvom bunkerne ikke overholdt beredskabsstyrelsens vejledning til opbevaring af flis i det fri«, skriver han.

Der er desuden igangsat en underskriftindsamling imod en dispensation til Hundested og A. Henriksen Shipping, hvor 47 personer i skrivende stund har skrevet under.