Halsnæs vil privatisere ældremad

Foto: Anders Ole Olsen, David Abildgaard
Birte Jessen / Madordning
Birte Jessen / Madordning © Anders Ole Olsen

Halsnæs: I et forsøg på at spare penge i kommunen har udvalget for voksne og sundhed anbefalet over for byrådet, at man privatiserer madleverancen til kommunens plejecentre og visiterede ældre. Målet er at opnå en årlig kommunal besparelse på cirka 200.000 kroner.

I dag har kommunen sit eget storkøkken, som står for at levere mad til plejehjem og ældre. Den løsning er efter en række sparekrav og prisforhøjelser ikke længere rentabel og nu vil kommunen derfor udlicitere ordningen.

Kravet kommer i kølvandet på en lang række besparelser og har betydet, at centralkøkkenet er gået fra 30 medarbejdere i 2007 til 10 ansatte til næste år.

Beslutningen om at privatisere området forventes at blive truffet endeligt om senest to måneder i byrådet.

Udliciteringen bunder i et kommunalt spareprojekt under fællesbetegnelsen "Bæredygtige Virksomheder". Målet er at spare i alt seks millioner kroner ved at gøre udvalgte kommunale områder mere bæredygtige. Andre tiltag inkluderer administrative sammenlægninger af daginstitutioner og nedlæggelsen af flere kommunale virksomheder.

Læs mere om udliciteringen i dagens udgave af Frederiksborg Amts Avis