Femkamp om natur og vej

Foto: unknown

Fire store virksomheder er klar til at dyste mod Halsnæs Kommunes afdeling for Natur og Vej om, hvem der skal fremover skal tage sig af asfalt og grønne områder i kommunen. Halsnæs Kommune har valgt at konkurrenceudsætte natur og vej, og det har vakt interesse hos Hede Danmark, NCC Roads, Arkil og OKNygaard, som alle er med i kapløbet.

– Vi har opsat nogle relativt objektive kriterier og stillet krav til, at virksomhederne har dokumenteret erfaring med drift og vedligehold af veje, stier og parker. Når man byder så kompleks en opgave ud, kan vi ikke stå som kommune med en virksomhed, der først skal gøre sig erfaringer på området. Samtidig skal virksomhederne rent økonomisk have en vis soliditet og egenkapital, siger Kim Jørgensen, direktør i Halsnæs Kommune, og afslører, at to virksomheder ikke levede op til kriterierne og blev underkendt.

Vil spare to mio.

Konkurrenceudsættelsen er nået til selve udbudsfasen, der løber fra december sidste år og frem til juni i år, hvor den endelige vinder af udbuddet bliver kåret. Det er Halsnæs Kommunes administration, som vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en bestemt fordelingsnøgle, hvor prisen vægter tungest (60 procent), dernæst kommer opgaveløsning (30 procent) og slutteligt udvikling og effektivisering (10 procent).

– Den samlede proces forventer vi at afslutte inden sommerferien, men virksomhederne skal have noget tid. Lige nu sidder de og regner på opgaven, og det er omfattende. Der er mange opgaver underlagt entreprisen, og det kan være svært at vurdere, hvor meget det for eksempel skal koste at slå græs et bestemt sted, siger Kim Jørgensen.

I sidste ende skal konkurrenceudsættelsen dog udmunde i en konkret besparelse på området.

– I budgettet er der kalkuleret med en årlig besparelse på to mio. kroner. Det er et bud, så må det vise sig, om det holder, siger Kim Jørgensen.

Halsnæs Kommune har allerede privatiseret den kommunale rengøring, men uden den store succes. ISS, som nu har entreprisen, har i flere kontroltest i både 2015 og 2016 fået dårlige bedømmelser af sin rengøring på skoler, institutioner og i foreninger – også dårligere end den kommunale rengøring tidligere klarede sig i samme test.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis i weekenden og i næste uge