Debat: Opbakning til sportshal

Kim Jensen, Hundested, Byrådskandidat for de Konservative.

Der er kommet et forslag frem om opførelse af en ny sportshal, dette på foranledning af en række lokale idrætsforeninger, og ideen er at hallen skal kunne huse sportsgrene som badminton, tennis, bordtennis og den nye ketchersport padel.

Projektet skitserede også nogle af de problemer stillinger, der er vedrørende manglende muligheder for træningstider, muligheder for lokaler til klubliv, og i øvrigt en stigende vækst hvilket gør problemet endnu større.

Som politisk repræsentant for de Konservative i Halsnæs vil jeg gerne give vores opbakning til et sådant projekt. Halsnæs er i dag i blandt de tre dårligst stillede kommuner i Danmark hvis man ser på antal borgere pr. sportshal, de øvrige to kommuner i bunden er henholdsvis København og Århus, som ikke er helt sammenlignelige med vores kommune.

Set i lyset af kommunens sundhedsprofil, hvor over 50 % af befolkningen har BMI på over 25, hvilket svarer til moderat overvægtig, bør der kommunalt arbejdes på at forbedre denne sundhedsprofil.

Vi skal i kommunen ændre vores vaner og lave nytænkning i forhold til motion og træning, dette være sig fra børnehave og folkeskole og til vores pensionister. Børnehaver og skoler skal aktivt tænke motion ind i pasning og i skoleskemaet på skolerne, ligesom man bør indgå i en nærmere dialog med forældre om hvorledes man, motivere vores børn og unge til at deltage i sport. Endelig skal man også sikrer sig en dialog med ældre organisationer om hvorledes man motiverer kommende pensionister til et aktivt seniorliv.

Men forudsætningerne for dette er at kommunen kan tilbyde ordentlige faciliteter, for at udøve de enkelte sportsgrene, og her er det klart at når nogle lokale sportsforeninger har problemer pga. af for stor søgning til en del sportsgrene så er vi nød til at forholde os til dette, og udbygge og udvide evt. hal kapacitet, at man så ovenikøbet har tænkt plads til en padel bane er glædeligt, da denne sport har stor en stor tilvækst og rent faktisk er der ikke mange kommuner i Nordsjælland der kan tilbyde denne sport, så dette lyder jo særdeles spændende.

Finansiering af en ny hal er jo noget, man må kigge på sammen med politikere, idrætsråd, fundraising eller private investorer, for ideen og behovet er der, om så hallen skal ligge i Melby, eller foran den eksisterende hal på Magleblik, eller i Hundested – det vil man efterfølgende skulle kigge på.

Jeg vil gerne takke de enkelte lokale foreninger for deres initiativ, og de Konservative vil meget gerne høre nærmere, hvis I har yderligere tanker i forbindelse med dette projekt.