Debat: Asserbos nye ’’byvåben’’ er vores skraldespande

Af Dennis Nielsen Agnetevej 12 3300 Frederiksværk

Vore dejlige Halsnæs kommune er kendt for hav, skov, strand – flot natur, og når man for ca. 1 år siden kørte til Asserbo/ Liseleje ja måske hele Halsnæs, så blev man mødt af pæne villa og sommerhusveje, hvor hovedindtrykket var den dejlig natur, buske, hække, og mange træer, og diskret placerede skraldespande, tæt på vej, selvfølgelig, så skraldemanden let kunne gøre sit arbejde, men stadig diskrete skraldespande.

Men, men, men, den tid er nu væk !!! hvis man går en tur i Asserbo, ja så er det første syn man møder skraldespande! Og mange steder helt ude på asfaltvejen. De sidste 30-40 år har de selvsamme skraldespande stået et helt andet sted inde på den enkelte parcel og tæt på vej, og blevet tømt i alle årene!!

Når jeg nu går tur i vore ellers så kønne område, ser jeg også mange steder især omkring Solvangsvej, Tørvelodsvej og små stikveje til Melbyvejen en ny skraldespande- tendens. En del skraldespande blevet dekoreret med de fineste gule påbudssedler, hvor der står at der skal ske ændringer omkring skraldespandene indenfor 4 uger ellers. Det sidste er at nogle skraldespande nu også har fået påbudssedlerne i blåt! Hvad det så betyder!

Mange husejere føler sig nødsaget/presset til at flytte deres skraldespande ud til nærmeste asfaltvej.

En stor del af Asserbos veje er grusveje. Man har vel ikke forestillet sig at alle disse veje skal asfalteres, som der antydes i det gule påbudsskrift, og hvad sker der når alle sommerhus ejerne kommer op i sommerlandet? De får et chok hvis de præsenteres for disse problemstillinger.

Det kunne være interessant at se Arbejdstilsynets kendelse for Halsnæs kommune som for en stor del består af grusveje og hvor de gule og blå advarselssedler påbyder at der Asfalteres eller betonlægges. Det vil være en uoverstigelig udgift for hovedparten af grundejerne.

Jeg vil slutte af med at konstatere at skraldetømningen heldigvis fungere gnidningsfrit i langt hovedparten af vores kommune og jeg håber derfor også at problemerne med vores lokale skralde-service løses til alles tilfredshed.

Jeg håber også at vi som borgere og besøgende i Asserbo/Halsnæs Kommune fremover igen kan få lov at stille vores skraldespande diskret og tæt på vejskel, og få dem tømt, så vi og vores turister fremover ikke skal mødes af skraldespande som vores nye ’“byvåben”.

På vegne af et antal berørte borgere.