»Bæverding« indviet på mosens bred

NATUR: Fremover kan naturfolk iagttage Europas største gnaver fra et nyt bæverobservationsskjul ved Dronningholm Mose