Vi skal tænke nyt – også på ældreområdet

Debat

gribskov: Vi kan konstatere, at vi også i Gribskov i hjemmeplejen er ramt af mangel på vikarer og afløsere her over sommerperioden. Det er naturligvis ikke optimalt, at vi som kommune må udsætte ikke akutte opgaver som rengøring etc grundet mangel på afløsere.

I ældreplejen har alle kommuner/hele branchen i høj grad afløst ved hjælp af aftaler med vikarbureauer, dette marked for vikarbureauer er opstået da man som medarbejder i højere grad som vikar selv kan bestemme sine vagter og arbejdstid. Desværre betyder anvendelsen af vikarbureauer også, at man som kommune/branche er afhængig af en tredje part i forhold til eksempelvis sin ferieafløsning.

I år er ekstraordinær da rigtig mange der normalt arbejder for vikarbureauerne har fået job som poder etc.

I NytGribskov og Socialdemokratiet vil vi gerne, at vi ser lidt længere frem og således undgår en lignende situation. Derfor er det også vigtigt for os, at vi i fagudvalget Ældre, Social og Sundhed nu får analyseret og set på muligheden for, at vi i Gribskov Kommune får oprettet et internt vikarbureau for social- og sundhedshjælpere samt -assistenter og sygeplejersker.

Dette ville give os en fleksibilitet i forhold til inddækning af vagter, og det vil give de medarbejdere, der gerne arbejder i Gribskov, men helst vil gøre det som vikar, en mulighed for en fast tilknytning til Gribskov.

I Hillerød har man HilVik, som netop er et internt vikarbureau. Lad os sammen udforske dette og lad os se, om vi ikke i Gribskov skulle gå samme vej.

Rekrutteringsudfordringen er dog ikke alene gjort med overståede tiltag, derfor er det også glædeligt, at vi Ældre social og sundhed før sommerferien har sat en proces i gang om en øget rekruttering af elever til området.

Vi ønsker, at medarbejdernes forslag til løsninger samt andre innovative organiserings- og strukturmuligheder undersøges.

Det vigtige er, at vi sikrer vores ældre medborgere det serviceniveau, der er politisk vedtaget, og at vi samtidig passer godt på vores fastansatte medarbejdere og skaber mulighed for, at de kan holde fri, når de ønsker det etc.

Byrådsmedlemmerne

Pia Foght (S)

Pernille Kromann Sams (Nytgribskov)

Jonna Præst (Nytgribskov)

Morten Klitgaard (Nytgribskov)

Medlemmer af udvalget 'Ældre, social og sundhed'