Tidligere kioskejer idømt bøde på 15.000 kroner

GRIBSKOV: En tidligere kioskejer er blevet idømt en bøde på 15.000 kroner for sjusk med følgesedler, kvitteringer og pantmærkning.

Foto: Ann-Sophie Meyer

Foto: Ann-Sophie Meyer

Der var hverken følgesedler eller kvitteringer at finde på lige knap 130 kilo chokolade og slik, da Fødevarestyrelsen en sommerdag i 2017 kom på uanmeldt besøg i en kiosk i Gribskov Kommune.

Indehaveren af kiosken kunne heller ikke fremvise dokumentation for, at der var blevet betalt chokolade- og sukkervareafgift. Der var heller ingen papirer på, hvorfra varerne stammede.

Fødevarestyrelsen fandt desuden 42 dåser i pantpligtig engangsemballage, som ikke var pantmærket i overensstemmelse med kravene i pantbekendtgørelsen.

Derfor blev den tidligere kioskejer i sidste uge idømt en bødestraf på 15.000 kroner i Retten i Helsingør. Det fremgår af dombogen.

Mødte ikke op

Den tidligere kioskejer mødte af ukendte årsager ikke op i retten.

Retten valgte dog alligevel at behandle sagen med henvisning til retsplejelovens paragraf 897 stykke 1, som siger, at hvis en tiltalt udebliver uden oplyst lovligt forfald, kan retten behandle bødesager, som om den tiltalte har tilstået det eller de forhold, som den pågældende er tiltalt for.

Ifølge dombogen havde den tidligere kioskejer snydt det offentlige for 3.357,64 kroner i chokolade og sukkervareafgift. Dertil havde han overtrådt miljøbeskyttelsesloven, idet der ved kontrolbesøget blev fundet 42 dåser uden lovpligtig pant på.

Foruden bøden på 15.000 kroner skal den tidligere kioskejer betale sagens omkostninger, og straffen for ikke at betale bøden er 10 dages fængsel.

Dommen blev afsagt 21. april 2023.