Henter chef fra Bornholm

Gribskov Kommune har ansat en ny centerchef til Center for Dagtilbud og Skoler, der starter 1. januar.

Henter chef fra Bornholm