Gribskov Kommune går ind i kritik af kostskole: Vi skal sikre, at børnene har det godt

Foto: Jeppe Helkov
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

– Jeg synes, det her er rigtig, rigtig trist. Og bekymrende. Ingen børn skal være et sted, hvor de ikke har det godt. Det er uanset, om det er derhjemme, i en plejefamilie eller på anbringelsessteder. Derfor har jeg også bedt administrationen om at følge op og sikre sig, at de børn, vi har tilsyn med, har det godt.

Det siger formand for udvalget Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft, efter Havregården Kostskole er kommet i søgelyset for flere problematiske sager om blandt andet vold og overgreb blandt børnene.

Hun peger også på, at Gribskov Kommune ikke fører tilsyn med stedet, men blot med de børn, der er anbragt på stedet.

– Det er ikke os, der styrer stedet, og det er ikke os, der fører tilsyn med stedet. Vi har tilsyn med de børn, vi har anbragt. Det er vigtigt for mig at understrege, at når man sidder i børne- og ungeudvalget og anbringer børn, har vi ingen indflydelse på, hvor børnene bliver bragt hen. Der er en benhård skillelinje mellem, hvad hvad der er forvaltning, og hvad der er udvalg, siger hun.

– Men jeg har en grundlæggende forventning til, at forvaltningen forstår at administrere det tilsyn, der er med de her børn, fortsætter børneudvalgsformanden.

Hun nævner, at det ikke er første gang, der er sager om anbringelsessteder.

– Det kan ske i alle kommuner. Man kan bare gå tilbage i historien og se, at der også tidligere har været frygtelige historier om anbringelsessteder, i plejefamilier og i hjem. Jeg tænker ikke, det her har noget særligt med Gribskov at gøre, siger hun.

Hvis børn fra Gribskov i fremtiden bliver anbragt på Havregården, vil du så nu have en ekstra klump i maven?

– Jeg har en grundlæggende tillid til administrationen, der styrer vores anbringelser. Jeg har en tro på, at deres faglighed er i orden, og den tro er jeg nødt til at have. Jeg er ikke nede og detailstyre, hvor mange børn, vi har de forskellige steder. Men nu tænker jeg ikke, at vi begynder at visitere børn derud til lige foreløbig, i hvert fald ikke før der er ryddet op. Jeg kan ikke afvise, at man ikke finder det nødvendigt at fjerne de børn, der er der i dag. For mig er fokusset på børnene og ikke på mig eller mine andre byrådskolleger, men på hvad der er bedst for børnene, siger hun.

Vil følge op

Lige nu er en håndfuld elever fra Gribskov anbragt på Havregården, og ifølge direktør i Gribskov Kommune, Niels Tørsløv, vil kommunen nu rette henvendelse til de unge for at sikre, at de har det godt.

– Gribskov Kommune har haft et mangeårigt samarbejde med Havregården, som har skabt gode resultater på ganske svære skæbner. Vi har en løbende opfølgning hos institutionen med de unge, som vi henviser til Havregården. De aktuelle sager, som omtales i medierne, og som du spørger til, giver os konkret anledning til at rette en særlig opmærksomhed og lave en konkret opfølgning på vores unge på stedet. Så vi tager fat i de unge, som er på Havregården nu, og sikrer os, at der er styr på tingene – om Havregården leverer det, de skal, og tjekker op på, hvordan de unge har det på stedet.

Havregården er forpligtet til at underrette elevernes bopælskommune, hvis der sker overgreb mod dem. Niels Tørsløv har ikke kendskab til dette på stående fod, men fortæller, at det også er noget, Gribskov Kommune er i færd med at kigge nærmere på.

– Som en del af vores opfølgning ser vi på, om der skulle være noget i forhold til de sager, der har været fremme. Det er vi i gang med at kigge på. Jeg kan ikke sige lige nu, om vi er blevet underrettet af Havregården. Det er en del af vores opfølgning. Men vi har en særlig opmærksomhed på de unge, som Havregården tager sig af, i lyset af de sager, der er kommet frem nu.