Flygtningevenner til S: – Vi er stærkt bekymrede

Flygtningevenner til S: - Vi er stærkt bekymrede
<p>&#8211; Vi skriver til jer som stærkt bekymrede borgere i Gribskov kommune. Vi ønsker svar på, om I kan acceptere det, der nu sker for vores syriske medborgere. Kan I støtte op om den politik, der føres af regeringen? Sådan lyder det i en skrivelse, som 25 borgere i Gribskov har underskrevet og sendt til socialdemokratiske byrådsmedlemmer og kandidater i Gribskov Kommune. Underskriverne har for størstedelens vedkommende været involveret i frivilligt arbejde med flygtninge.</p>