Debat: Efter fald i trivsel skal der fokus på det gode arbejdsmiljø – også fra byrådet

Foto: Allan Nørregaard

Pernille Søndergaard, gruppeformand NytGribskov

Morten Dahlberg, gruppeformand Socialdemokratiet

Jens Rane Holck, gruppeformand SF

Michael Hemming Nielsen, gruppeformand Enhedslisten

Bo Jul Nielsen, gruppeformand Radikale Venstre

I 2022 viste trivselsundersøgelsen blandt kommunens ansatte, at der er flere punkter, hvor trivslen blandt vores ansatte i kommunen desværre er faldet.

Vi har som kommunalbestyrelsesmedlemmer det øverste ansvar for medarbejderne i vores skønne kommune.

Vi oplever, at personaleomsætningsgraden er høj, at sygefraværet er højt, og at det er blevet sværere at rekruttere nye medarbejdere.

I NytGribskov, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre ønsker vi et politisk fokus på det gode arbejdsmiljø, den gode arbejdsplads og ikke mindst, hvordan vi sikrer et politisk fokus på vores medarbejderes trivsel også fremadrettet.

Vi ønsker, at Gribskov Kommune også i fremtiden skal være en attraktiv arbejdsplads.

Det kalder – i vores verden- på, at kommunalbestyrelsen tager ansvar og medvirker til at skabe rammer for eventuel handling i forhold til at øge medarbejdertrivslen i kommunen.

På denne baggrund har NytGribskov, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre på seneste møde i Økonomiudvalget fremsat følgende punkter til en proces, hvor der i Økonomiudvalget er en kontinuerlig opfølgning.

– Personaleomsætning – vist måned for måned for hvert center

– Sygefraværsprocenter – vist måned for måned for hvert center

– Opfølgning på samarbejdet i hoved-MED, herunder kort gennemgang af referat mv.

– Andet, direktionen mener kunne være interessant for Økonomiudvalget i forhold til organisationen