Ny politik på kultur og fritidsområdet: Naturligt at borgerne er med til at forme den

Politik: For første gang nogensinde inddrages borgerne direkte i arbejdet med en ny Kultur-, idræts-, og fritidspolitik i Greve Kommune, og tirsdag løb den første workshop af stablen

Ny politik på kultur og fritidsområdet: Naturligt at borgerne er med til at forme den

Greve: Der var både plads til de store drømme og de mere jordnære forslag, da Greve Kommune tirsdag aften inviterede til workshop, hvor borgere, politikere og kommunens ansatte på kulturområdet drøftede, hvordan byrådets kommende Kultur-, idræts-, og fritidspolitik kan få liv i hverdagen i Greve Kommune.

Workshoppen var den første i en række af tre, og debatten handlede om, hvordan man sikrer et aktivt fritids- og foreningsliv.

humøret var højt, og i omegnen af 50 borgere var mødt op for at komme med inputs til politikken og de efterfølgende handlingsplaner. Foto: Emil Kristensen

Knap halvtreds borgere med tilknytning til foreningslivet i Greve Kommune var mødt op, og nogle kunne kaste lys over de problemstillinger, de står med i hverdagen i de enkelte foreninger, mens andre havde konkrete drømme og forslag til initiativer, som kan skabe bedre rammer for foreningslivet.

En af dem er Frank Christiansen, formand for brugerrådet i Greve Borgerhus. Han drømmer fx om, at der kan opføres en teaterscene ved Greve Borgerhus, som både kan bruges af borgerhuset og af børnene i den kommende institution, som skal bygges ved siden af borgerhuset.

– Vi mangler en teaterscene i Greve Kommune, som kan bookes og bruges af foreningerne, sagde han blandt andet.

Han er generelt glad for, at borgerne bliver direkte inddraget i udviklingen af den nye Kultur-, idræts-, og fritidspolitik.

– Jeg synes, det er en god idé, at vi bliver inddraget, fordi det er os, der er ude i virkeligheden og er en del af foreningslivet, og samtidig giver det mulighed for nogle af de lidt mindre foreninger at komme til orde og få indflydelse, siger Frank Christiansen.

– Jeg er selv kommet for at fortælle om, hvad der sker i vores forening, men også for at høre, hvad der rører sig hos de andre, tilføjer han.

Snakken gik lystigt, og der blev luftet idéer og drøftet løsninger, da der blev åbnet for dialogen. Foto: Emil Kristensen

Lyduch glad for opbakningen

Den nye Kultur-, idræts-, og fritidspolitik er allerede formuleret i udkast og sendt i høring hos foreningerne og diverse råd i Greve Kommune, og formålet med de tre workshops er ikke nødvendigvis at få ændret i ordlyden i det, der står skrevet.

Borgernes inputs kommer i højere grad til at danne grundlag for de efterfølgende handlingsplaner, der skal sikre, at de politiske visioner i planen, kan få luft under vingerne og blive til virkelighed ude i foreningerne og kulturlivet.

Det fortæller Anne Marie Lyduch (V), formand for Kultur- og fritidsudvalget.

– Politikken er formuleret i en råskitse, og der er mulighed for at ændre nogle ting på på baggrund af borgernes inputs, men det er især de konkrete handlingsplaner, som borgerne kan være med til at formulere, siger hun.

Det er første gang, at borgerne inddrager forenings- og kulturlivet på denne måde i udarbejdelsen af en ny politik, og udvalgsformanden glæder sig over, at så mange valgte at dukke op.

– Det er positivt, at så mange havde lyst til at deltage, og det viser, at der er en stor interesse for foreningslivet i Greve Kommune, siger Anne Marie Lyduch.

– Det er vigtigt for os at inddrage borgerne, for hverken forvaltningen eller politikkerne har de vises sten, men det er borgerne og de aktive i foreningerne, der ved, hvad der rører sig, og derfor er det naturligt, at de er med til at forme og bestemme politikken.

I dag, onsdag, er der endnu en workshop, som handler om et engageret kulturliv, og det foregår på Greve Bibliotek fra klokken 17-19.45. 7. marts afholdes sidste workshop i Greve Borgerhus, og er temaet frivillighed.

Formand for Greve Karate, Allan Kjærsgaard, holdt et oplæg om karateklubben, hvor han fx kom ind på, hvad klubben gør for at holde på de unge, der er på vej ind i voksenlivet. Foto: Emil Kristensen