Medudgifter gør borgmester ‘meget bekymret’

Politik: Særligt det specialiserede voksenområde ser ud til at give flere udgifter til kommunen end ventet, og det kommer til at koste på velfærden.

Formand om ’monsterbyggeri’: Vi bliver pacificeret af regler, vi ikke kan ændre
Foto: Kenn Thomsen

Greve: 22,5 millioner kroner. Så meget er der udsigt til, at udgifterne i Greve Kommune stiger i alt i forhold til det forventede i 2023. Det efterlader et hul i kommunekassen, som kommer til at betyde besparelser i nærmeste fremtid. Det til trods for, at året kun lige er gået i gang.

– Det er meget alvorligt, og jeg er bekymret for kommunernes fremtid. Vi kommer til at tage svære beslutninger i 2023, hvor vi sammen skal finde ud af, hvad vi ikke skal gøre fremover. Det vil vi gerne gøre i dialog med borgerne, så vi i fællesskab kan prioritere velfærden. Der er ingen i byrådet, der synes, at det er sjovt. Besparelserne kommer til at gøre ondt for borgerne. Det vil jeg gerne sige undskyld for, siger Pernille Beckmann, der er borgmester i Greve.

Allerede mandag den 6. februar afholdes der ekstraordinært byrådsmøde, hvor lokalpolitikerne skal beslutte, hvor der skal spares.

'Der er tale om et betydeligt pres, og administrationen vurderer, at den identificerede udfordring i 2023 er for stor til at kunne håndteres uden hurtig iværksættelse af kompenserende besparelser. Det er derfor nødvendigt, at der igangsættes en hurtig beslutningsproces, så aktiviteten kan tilpasses hurtigst muligt,' står der i indstillingen fra administrationen i Greve.

Det er især det specialiserede vokseområde, der giver udfordringer, da ekstraomkostningerne til blandt andet botilbud er steget en del mere end ventet. På det specialiserede voksenområde er ekstraudgifterne cirka 25 millioner kroner højere end ventet i 2023.

Greves byråd skal den 6. februar finde et millionbeløb, som skal spares, fordi udgifterne til især det specialiserede voksenområde er højere end ventet. Foto: Kenn Thomsen

Hurtig proces

'Borgmesteren har på den baggrund vurderet, at det er nødvendigt at sikre en hurtig proces ved at indkalde til ekstraordinære møder for at sikre tilstrækkelig mulighed for høring samtidig med, at det sikres, at der er mulighed for hurtig beslutning og aktivitetstilpasning. Økonomiudvalget skal nu arbejde med at udsende høringsmateriale til høringsberettigede parter med henblik på fremlæggelse af endelig beslutningssag på det ekstraordinære byrådsmøde den 6. februar. Høringsperioden er kun en uge, og den korte frist betyder, at kommunen varsler overfor de høringsberettigede parter, at de bør afsætte tid til mødeaktivitet i perioden mellem d. 23. januar og 1. februar,' står der på det punkt, som ligger til grund for bekymringen.

Enhedslistens Mehmet Zeki Dogru er, naturligt nok, ikke glad for de kommende besparelser, men er dog positiv over for at sende besparelsesforslagene i høring. Dog håber han, at politikerne fremover vil prioritere anderledes.

– Vi er det eneste parti på landsplan, der kæmper mod budgetloven, og det er bekymrende, at velfærden køres i bund. Vi har efterhånden en tradition med at skære i velfærden, siger han.

Økonomiudvalget har bedt om, at der i høringsperioden undersøges, om forplejning og gaver ved vielser kan droppes, så det bliver med egenfinansiering, ligesom det også er ved at blive undersøgt, om der kan skæres i svømmehallens åbningstider, fjernes tilskud til dagplejernes dag og om der kan spares på strandrensningen.