Kommunen spørger borgerne om tryghed

Spørgeskema: Alle borgere bliver inviteret til at besvare spørgeskema om tryghed i nærmiljøet.

Kommunen spørger borgerne om tryghed