Greves bedste natur trues af ny anlægslov

Kommunerne, der ejer Strandparken fra Greve til Hvidovre, har besluttet, at der skal tiltrækkes flere besøgende til Strandparken. Mange af de foreslåede tiltag vil imidlertid skade Strandparkens enestående natur. Danmarks Naturfredningsforening mener, at Strandparken gennem sine 40 års levetid har udviklet natur af så høj værdi, at vi først og fremmest skal beskytte den. Strandengen ved Hundige har et af Danmarks fineste orkideområder, hvor fredede orkideer vokser i selskab med mange andre sjældne og særprægede planter som fx bregnearten slangetunge.

Sydkystkommunerne ligger i et område af Danmark med meget lidt vild natur. Greve Kommune ligger på den 5. dårligste plads i det såkaldte naturkapitalindeks for Danmark, som viser fordelingen og kvaliteten af naturen i alle landets kommuner. Greve Kommune bør derfor gøre mere for at bevare og endda udvide de naturområder, som vi har.

Greve kommunes forslag berører dele af strandengen syd for Greve Marina, hvor orkideerne findes, og den beskyttede ø, Dykanden, der har udviklet sin egen strandengsnatur. Kommunens planer om aktiviteter og bebyggelse vil formodentlig få flere mennesker til at besøge Strandparken, men vil desværre fjerne værdifuld natur fra Greve Kommune. I planen er der åbnet for, at der skal findes erstatningsnatur, men den kan findes hvor som helst i landet. Det bliver sandsynligvis ikke i Greve.

Lars Bjarne Nielsen

Jon Sommer Nagel

Danmarks Naturfredningsforening, Greve