Bring de grønne områder i spil

Foto: Martin S Poulsen
Borgerne kan nu være med til at sætte deres præg på de grønne områder
Borgerne kan nu være med til at sætte deres præg på de grønne områder

Der har aldrig været udarbejdet en helhedsplan for de grønne områder i Greve kommune. Derfor inviterer Greve Kommune borgerne til en workshop, hvor de kan tage stilling til hvordan de grønne områder skal se ud fremover, og borgerne kan også selv komme med forslag.

– På workshoppen kommer vi med en række udsagn, som vi beder de fremmødte borgere tage stilling til. Det kan for eksempel være, om der skal plantes flere vejtræer, eller om der skal være fitness- og træningsudstyr i naturen, forklarer landskabsarkitekt i Greve Kommune Kaare Skjerning.

Borgerne kan også selv komme med forslag, og intet forslag er for lille til at blive taget op til overvejelse.

– Vi stiller nogle store kort over kommunen op, så borgerne selv kan markere på kortene hvor og hvad de gerne ser ændret, siger Kaare Skjerning.

Det er meningen, at kommunens indledende forslag sammen med borgernes forslag skal sætte tankerne i gang hos de fremmødte, der skal stemme om hvilke forslag, der er de bedste. De fremmødte får dermed mulighed for helt konkret at påvirke Greve Kommunes politik for de grønne områder.

Workshoppen bliver holdt af to omgange, og det er meningen, at debatten og de indkomne forslag skal munde ud i en sammenhængende plan for de grønne områder i Greve.

Workshoppen bliver holdt i Karlslunde Hallerne torsdag den 27. august fra klokken 17-19 og lørdag den 12. september fra klokken 13-15. Der vil være gratis mad og drikke til de deltagende.