Stor trafikomlægning annonceret igen

Nu skulle den være god nok, fra 2. februar bliver trafikken gennem krydset mellem Hovedvejen og Ringvejen ændret

Stor trafikomlægning annonceret igen

Biler og busser skal igen finde nye veje gennem dette kryds.

Foto: Jesper Ernst Henriksen

Folkebladet skrev i starten af januar, at trafikken gennem krydset mellem Hovedvejen og Ringvejen skulle ændres – den ændring blev dog udskudt, men er nu annonceret igen til at starte den 2. februar og vare cirka en måned.

Trafikomlægningen skyldes, at der skal lægges skinner der, hvor letbanen skal krydse de sydgående spor på Nordre Ringvej. Ved hospitalet kører letbanen i den vestlige side af vejen, så det er nemt at komme ind til hospitalet. Gennem krydset med Hovedvejen kører den midt i vejen, fordi det giver den mest smidige trafikafvikling.

Krydset af de sydgående spor på Ringvejen sker nogenlunde ud for Vestervej. Mens der bliver lagt skinner der, skal alt trafik over i de nordgående spor på ringvejen, hvilket sker ved Valdemar Hansens Vej, der går ind til hospitalet. Det er derfor ikke muligt at køre i bil fra Ringvejen til Stadionvej og omvendt. For at få trafikken til at glide, bliver det også forbudt at svinge til højre og venstre ad Hovedvejen, når man kommer nord fra. Det er der for eksempel en del busser, der gør på deres vej mod Glostrup Station. De vil i stedet skulle køre ad Sydvestvej. Stoppestederne på Hovedvejen i retning mod Glostrup Station vil derfor ikke blive betjent af busserne 141, 147, 300S og 500S i perioden.

For billister, der kommer nord fra og skal til det centrale Glostrup, er anbefalingen at køre ad Ejby Industrivej og gennem Hvissinge.