Forsøg skal lette trafikken

Som en forsøgsordning bliver det ikke tilladt at køre ind på Florasvej fra syd i en halv time om morgenen

Forsøg skal lette trafikken omkring skole

Charlotte Hansen har også tidligere været på gaden for trafiksikkerhed.

Fra 30. januar til 15. maj bliver der lavet en forsøgsordning, hvor Florasvej nærmest bliver ensrettet. Fra 7.30 til 8 bliver det forbudt at køre ind på Florasvej fra syd. Det vil teknisk set stadig være lovligt at lave en vending og køre mod nord, men det lokale forældreråd håber, at vejen i praksis bliver ensrettet. I den sydlige ende ud for SFO’en bliver der lavet en såkaldt kys-og-kør, hvor man kan holde ind til siden og sætte sit barn af, men ikke kan holde længere tid.

– Vi håber på, at det vil være med til at skabe et bedre flow på Florasvej, siger Charlotte Hansen, der er formand for lokalrådet på Søndervangskolen.

Glostrup Kommune har fået lavet en trafikanalyse, der viser, at der opstår farlige situationer for børnene i den sydlige ende af Florasvej, når folk parkerer i den østlige side af vejen, hvor der egentlig er parkeringsforbud. Derudover er der nogen, der kører halvt op på fortovet for at parkere, hvilket gør det utrygt for børn der går på fortovet.

– Selvom der er 10 tomme parkeringspladser oppe i den nordlige ende af Florasvej, så holder folk stadig ulovligt længere nede ad vejen, siger Anja Milacic, der er medlem af skolebestyrelsen.

Lokalrådet har inviteret til kontaktforældremøde den 26. januar for at få udbredt kendskabet til trafiktiltagene. Det er nemlig ikke kun Floras vej, der vil være fokus på.

– Kampagnens slogan er børnene først. Vi fortæller forældre, der kommer i bil, at det er dem, der er morgentrafikken. Vi er en skole, hvor de fleste ikke har mere end 1,5 kilometer til skole. 74 procent cykler eller går, vi vil gerne op på 80 procent. Det skal ske ved gå-busser, flere cykelkampagner, vi deler reflekser ud og meget andet, siger Charlotte Hansen.

I uge 5 og 6 vil kontaktforældrene være synligt tilstede omkring skolen og politiet kommer til at være der på enkelte dage.

– Vi tror på, at det kommer til at hjælpe. Jeg bor selv i Hvissinge, for mig personligt er jeg nødt til at køre mine børn i skole. Me der er andre muligheder for at parkere end lige ud for SFO’en, irsær når børnene bliver lidt større siger Anja Milacic.

Timingen af forsøget er derfor også helt rigtig. For det kommer nemlig til at køre, mens de nye elever starter i SFO 1. april.

– Det plejer at været et kæmpe kaos, når de nye børn starter. Alle, der starter i SFO, bliver kørt i skole, siger Anja Milacic.