Lokalsamfund stærkt bekymret for udvidelse af Ring 4

Debat: Borgmesteren er kommunens øverste personalechef

23 grundejerforeninger på tværs af Gladsaxe, Ballerup, Herlev og Furesø Kommune

Ring 4 skal udvides. Det har Folketinget vedtaget i 2021. Nærmere undersøgelser skal i år afklare, om det samlede projekt skal indebære op til seks spor i alt. På vegne af de mange borgere, der bor langs Ring 4, er vi 23 grundejerforeninger, der gerne vil sende et samlet budskab:

Vi er stærkt bekymrede for, at der i den kommende udvidelse af Ring 4 ikke i tilstrækkeligt omfang tages hensyn til de mange borgere, der bor i området.

Mange boliger langs Ring 4 er allerede i dag plaget af støj fra vejen, som overskrider Miljøstyrelsens støjgrænser på 58 dB. Der findes i dag ikke en effektiv støjreduktion, og støjen fra vejen kan høres langt ind i boligområderne. Derfor skal lavere hastighed være en del af løsningen.

På visse dele af strækningen er der formentlig ikke plads til seks spor og cykelstier, som er et muligt scenarie. En gennemførelse af det fulde projekt i form af seks spor vil visse steder muligvis kræve ekspropriation. Af denne grund, samt af hensyn til støjen, opfordrer vi kraftigt til, at der maksimalt etableres fire spor i alt.

Vi håber meget, at politikere i Gladsaxe Kommune med Borgmester Trine Græse i spidsen vil arbejde målrettet på at sikre, at udvidelsen af Ring 4 bliver tålelig for alle os borgere i de berørte områder.