Konservative ville droppe dokumentationskrav: Byrådet vedtog rødt ændringsforslag i stedet

Henrik Sørensens afbureaukratiseringsforslag var inspireret at Socialdemokratisk valgplakat

Konservative ville droppe dokumentationskrav: Byrådet vedtog rødt ændringsforslag i stedet

Henrik Sørensen foreslog at alle regler og dokumentationskrav, som er vedtaget af byrådet, og som ikke er lovpligtige, skulle ophæves 1. august. Foto: Peter Kenworthy.

Byrådsmedlem for De Konservative, Henrik Sørensen, havde skrevet i et forslag til byrådsmødet 23. november at borgere og ansatte oplever, at de i deres hverdag skal overholde mange regler og love, og at reglerne og dokumentionskravene koster mange penge at administrere og samtidig ”koster medarbejdernes tid, som går bort fra de enkelte medarbejderes kerneopgaver”.