Ikke de store ændringer

Høringssvar om ny plejeplan for Radiomarken var til dels modsatrettede – og medførte ikke de helt store ændringer i planen

Foto: Peter Kenworthy.

Foto: Peter Kenworthy.

Plejeplan for Radiomarken 2022-2031 har været i offentlig høring, hvilket medførte 29 høringssvar fra foreninger, forvaltningen og private borgere – flere af dem var modsatrettede. Høringssvarene ønskede blandt andet både flere områder til hundefritløb, og ikke fritløbsområde i det hele taget.