God udvikling for naturen er ikke fortsat

Det er blandt andet problemer med pesticider, fosfor og iltsvind i den danske natur, viser rapportudkast fra overvågningsprogram for vandmiljø og natur. Koncentrationen af fosfor i Bagsværd Sø er dog generelt faldende

God udvikling for naturen er ikke fortsat

Foto: Peter Kenworthy.