Følg med i grundvandsstanden

Som så meget andet, ændrer grundvandsstanden sig med klimaforandringerne. Nu kan man følge med på et interaktivt kort

Foto: Kaj Bonne.

”Vi skal løbende kunne følge med for at tilpasse samfundet en ukendt fremtid. Derfor har GEUS udviklet et nyt moniteringssystem, der overvåger grundvandsstanden i Danmark i realtid”, skriver forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på sin hjemmeside.

Målingerne sendes live til et interaktivt kort på grundvandsstanden.dk, hvor man kan følge med. Der er ikke pt nogen målinger nær Gladsaxe.

På Miljøstyrelsens klimatilpasningsportal, klimatilpasning.dk, kan man læse at klimaforandringerne forventes at få grundvandsstanden til at stige som følge af ændringer i vandbalance-forhold.

Grundvandsstigninger i Danmark skyldes for en stor dels vedkommende klimaforandringerne. I en ”vurdering af klimaændringers påvirkning af vandmiljøet i forhold til ændringer af grundvandsstanden” fra 2020, konkluderer GEUS at ”klimafremskrivninger peger på betydelige ændringer i risikoen for både oversvømmelses- og tørkehændelser”.

Der findes grundvand under det meste af Gladsaxe, hvor der også er flere drikkevandsboringer.