Flere magtanvendelser

Stigning i magtanvendelser på Gladsaxe Kommunes pleje- og demensboliger og midlertidige pladser

Foto: Adobe Stock.

Foto: Adobe Stock.