Børn vil biodiversitet

Størstedelen af de danske børn vil være med til at skabe levesteder for arterne, viser undersøgelse

Foto: Peter Kenworthy.

Foto: Peter Kenworthy.

Verden er midt i en biodiversitetskrise – også i Danmark, hvor over tusinde dyre- og plantearter, ifølge Den Danske Rødliste, er truede eller kritisk truede og hundredvis uddøde.

Ifølge en undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, har flere end to tredjedele af de 5-12-årige hørt, at dyr og planter er ved at forsvinde. Og spørger man forældrene, svarer 41 procent, at de i ”høj grad” eller ”nogen grad” oplever, at det bekymrer deres børn, skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen svarer flere end 8 ud af 10 af de adspurgte børn desuden, at de gerne vil hjælpe med at skabe steder, hvor dyr og planter kan leve – for eksempel ved at bygge fuglekasser, insekthoteller eller plante vilde blomster.

Danmarks Naturfredningsforening fortæller til Gladsaxe Bladet, at man ikke har tallene på kommuneniveau, men derimod på regionalt niveau, hvor lidt flere børn end på landsplan er bekymrede for biodiversitetskrisen.

Undersøgelsen er gennemført i juni 2022 som webbaserede interview blandt 1.032 børn i alderen 5 til 12 år og deres forældre. Forældrene har først besvaret en række indledende spørgsmål om deres familiers brug af naturen. Herefter har barnet, så selvstændigt som muligt, besvaret en række spørgsmål.

Det største problem for biodiversiteten i Danmark er at der mangler plads til vild natur, skrev forskere fra Aarhus Universitet i en rapport tilbage i november. Gladsaxe indtog en 48. plads i et naturkapitalindeks over de danske kommuner, lavet af Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening i 2020. I 2015 lå Gladsaxe nummer 26. Naturkapitalindekset er lavet på baggrund af det nationale biodiversitetskort.