Vedrørende lav vandstand i mosen

Jørgen Jørgensen, Mosegårdsvej 127, Gentofte

Debat En ukorrekt oplysning kan gentages så mange gange, at den risikerer at blive en "sandhed".

I forbindelse med det seneste skybrud havde jeg et læserbrev i Villabyerne, hvor jeg trods forherligelserne af skybrudsikringen på Mosegårdsvej gjorde opmærksom på, at den ene halvdel af Mosegårdsvej ned mod Folkevej stadig slås med vand i kældrene.

I artiklen om vandstanden i Glarmestermosen fremhæves skybrudssikringen igen.

Etableringen var et storstilet og dyrt projekt. Om projektet har været anstrengelserne værd, er svært at gennemskue.

Men Mosegårdsvej skal ikke skæres over en kam, hvad virkning angår.