Stor efterspørgsel på netværk for voldsramte kvinder

I Qnet i Gentofte kan du få gratis støtte og vejledning, hvis du som kvinde har været udsat for partnervold.

Stor efterspørgsel på netværk for voldsramte kvinde

Annemette Lyngh Bjerregaard og Gitte Jørgensen er de lokale ledere af Qnet Gentofte. Foto: Røde Kors