Skaterbane beskytter beboere mod oversvømmelse

Nordvand og Københavns Energi har i samarbejde sikret WHO og boligblokkene ved Hellerup Skole mod skybrud