Parkeringsklager bliver nu hørt

Et et-årigt forsøg vil optegne tydelige parkeringsbåse på villaveje nær Gentofte Hospital for at forhindre frustrerede beboere

Foto: Kathrine Albrechtsen

Beboernes bøn på specielt Anemonevej og Fauerholm Alle er blevet hørt af Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune.

Villavejene er nabo til Gentofte Hospital, som ikke har nok langtidsparkeringer til især deres ansatte. Det betyder, at bilisterne søger mod sidevejene, hvor kreative parkeringer har forhindret beboere i at komme ind og ud fra deres ejendom.

Efter mange borgerhenvendelser har hospitalet taget kontakt til Park og Vej for at drøfte løsningsmuligheder.

Sammen er de kommet frem til blandt andet afmærkning af specifikke parkeringsbåse på Anemonevej og tilstødende veje samt en tydelig afmærkning på veje og fortov for at opnå gode oversigtsforhold.

Det initiativ skal nu afprøves i et år, hvor Gentofte Hospital bidrager til udgifterne.

Derudover blev muligheden for at indføre tidsbegrænset parkering på to timer drøftet, ligesom på Begoniavej og Barsehøj. Men ifølge udvalget vil det næppe afhjælpe problemet, blot skubbe belastningen videre til andre veje nær hospitalet.

Hospitalet har 20.000 udskrivelser, men der hvert år gennemføres over 200.000 behandlinger, hvor patienter kommer og går samme dag. På hospitalets område er der 900 parkeringspladser til rådighed, hvoraf 350 af dem er med tre-timers begrænsning, 450 med fri parkering, 50 til særlige formål som handicapparkering og taxa. Yderligere har hospitalet planer om at udvide med 50 pladser mere. Fra 1. august 2013 har firmaet Apcoa A/S ført opsyn. Dette har hjulpet på parkeringsbetjeningen i forhold til brugere, men tvunget de ansattes biler ud på villavejene.

Som et tredje initiativ er hospitalet i gang med en mobilitetsanalyse for at afdække deres medarbejderes pendlermønstre og for at arbejde med at flytte flest mulige til andre transportformer.