Hospitalet skruer P-bissen på

Gentofte Hospital tager konsekvensen af de ofte kaotiske parkeringsforhold og hyrer Europark til at håndhæve de eksisterende regler

Foto: Jesper Bjørn Larsen