Grønne hække i høring: Fra grøn begejstring til arg modstand

Hvis en ny lokalplan går igennem, skal fremtidige hegn ud mod vejen være grønne i kommunen. Forslaget møder både begejstring, modstand og forslag til forbedring. Her et udpluk af høringssvarene

På en uge har et lokalplanforslag allerede fået de første 59 kommentarer. Og der er langt fra enighed.
På en uge har et lokalplanforslag allerede fået de første 59 kommentarer. Og der er langt fra enighed. ©Composer – stock.adobe.com

Sikrer æstetikken

"Tak for et rigtigt godt forslag, som vil sikre at det æstetiske udtryk i kommunen ikke yderligere forringes. Tag ud i andre forstæder til København og se der, hvilken vej udviklingen går, hvis ikke der kommer nogle regler på området."

Christina Schouten

Hold grundejere i ørerne

"Et rigtigt godt forslag! Dejligt at bo i en kommune, hvor den æstetiske erkendelse er høj. Det er bl.a. det, der gør det til en god oplevelse at køre igennem vores smukke kommune. Man kunne måske samtidig overveje at holde de grundejere, der ikke vedligeholder de grønne hegn, lidt mere i ørerne. Det kan somme tider være vanskeligt at benytte vore fortove, hvis man er over 185 cm høj pga. nedhængende grene."

Lars Skar

Behov for nuancering

"Fint forslag, men der er behov for en nuancering af forslaget i fht. "fredede træer". Når kommunen kræver disse træer bevaret, må kommunen samtidig acceptere, at det ikke altid er muligt at have grønt hegn, f.eks. hæk, i nærheden af disse store træer. Lokalplanen bør derfor indeholde en generel accept af hegn på de grunde, hvor kommunen har fredet store træer tæt på skel mod fortov/kørebanen. Begrundelse: Det kan være næsten umuligt at få en hæk til at gro tæt på store træer både pga. skygge, men også pga. de store træers forbrug af vand og næring. Kommunen kan ikke på samme tid frede træer og samtidig kræve grønt hegn i form af en hæk eller lign."

Michael Holm

Øger indbrudsrisikoen

"Et levende hegn kan potentielt øge indbrudsrisikoen, i fald det er fordelagtigt for indbrudstyven at gemme sig. Det ved vi fra anbefalingerne fra politiets vejledninger i forbindelse med indbrudsforebyggelse. Og vi har IKKE brug for flere indbrud i kommunen. En godkendelse af dette forslag kan potentielt forringe gensalgsmulighederne og derfor sænke værdien af grundene/boligerne i kommunen som helhed. Det kan skæmme kommunen mere end pynte på den. Det kan øge indbrudsfrekvensen. Ikke fordelagtige konsekvenser. Jeg håber på en genovervejelse og gerne helt fjernelse af dette forslag."

Philip Gredsted Garner

Plantekasser på vejene

"Hvis kommunen gerne vil have mere grønt, kunne man tilbyde beplantning på stykket fra fortovet og ind til skellet, plantekasser på vejene, der samtidig sænker fart, plante træer i stykket fra fortov til kantsten der ikke bliver for høje og skygger i haverne. Det ville gøre gadebilledet både hyggeligt og mere personligt, simpelthen give hver vej sit eget udtryk. Selvfølgelig på baggrund af, at kommunen vedligeholder og betaler, ellers tror jeg desværre ikke, det er pænt ret længe, ærgerligt nok!"

Hanne Schultz

Ked af høje mure

"Jeg er meget enig i lokalplanforslaget! Jeg går meget langs vores villaveje og er ked af de mange høje mure, som er begyndt at erstatte grønne hække og hegn."

Anna Pia Hudtloff

Skal IKKE gennemføres

"Nonnestien ved Sct. Joseph Skole er det perfekte eksempel på, hvorfor dette forslag IKKE skal gennemføres. Der er et total svigt af kommunens ansvar at vedligeholde område, som resulterer i, at det 'grønne' hegn fungerer som en affaldsbunker af skrald og hundelort. Derudover synes jeg, at kommunen burde have bedre og vigtigere ting at fokusere deres indsats på, end at udarbejde en lokalplan, som med stor sandsynlighed vil medføre en værdiforringelse af deres beboeres grunde."

Edward De Renzy-Martin

Tilbagevirkende kraft

"Lokalplanen bør have en tilbagevirkende kraft, således at eksisterende faste hegn i skel mod vej skal nedtages og erstattes med levende grønt hegn, iht. lokalplanen. I flere områder er der igennem de seneste år opsat faste hegn på enkelte parceller mod vej, hvilket skæmmer det generelle indtryk og medvirker til et kvalitativt fald i det generelle arkitektoniske indtryk, og en forringelse af ejendomsværdien for de pågældende veje og områder."

Kristian Mikael Frederiksen

Hegn sikrer de små børn

"Der er mange husejere med små børn, som har brug for et fast hegn, hvor der ikke er risiko for, at man kan kravle igennem ud på en trafikeret vej. Jævnfør bygningsreglementet paragraf 60, så bør et værn være 1,2 meter højt på f.eks. altaner. Et sådant værn kan sidestilles med et hegn langs en vej. Forslaget bør derfor justeres, så faste hegn kan etableres i op til 1,2 meters højde. Hvordan forholder forslaget sig til porte, der kan åbne og lukke? De kan af gode grunde ikke etableres som levende hegn, men kan være nødvendige i forhold til tyveri og hærværk på biler, indbrud samt for at skabe æstetisk sammenhæng mellem de øvrige hegn."

Lars Grønlykke

Betydning for eksisterende hegn?

"Det er meget uklart, hvad forslaget betyder for eksisterende faste hegn?"

Lars Chalmer

Hvad med de ældre?

"Hvad med de ældre i området? Endelig fik jeg udskiftet det grønne hegn med et raftehegn, som ingen vedligeholdelse kræver. Har fortsat en bøgehæk ned til garagen, vel 30 m lang, og det betyder arbejde hele året med klipning og fjernelse af nedfaldne blade. Børnene hjælper, men ikke så tit mere, og det er dyrt at få hjælp udefra."

Birgitte Randmets

Glimrende forslag

"Det er et glimrende forslag, specielt med tanke på, at flere "nye" husejere ikke har den tålmodighed, det sommetider kræver, når man nu flytter til de "gamle" huskvarterer i Gentofte Kommune og gerne vil opføre nye huse i et gammelt parcelhusområde, hvor der i forvejen er levende hække med grønt. Det ser hæsligt ud med trykimprægneret plankeværk, blot fordi der skal være "lukket" ud mod vej for eksempel på grund af børn eller dyr."

Claus Johansen

Total modstander

"Det er jeg total modstander af. Det vil klæde kommunen at blande sig mindst muligt i den private frihed til at vælge hegn og træer på egen matrikel. Borgere, der bor i Gentofte, har både begavelse og uddannelse til selv at analysere , vurdere og beslutte over egen matrikel, hvilke hegn og træer der passer bedst til ejendommen."

Lars Schøning

Rendyrket smagsdommeri

"Forslaget er desværre udtryk for rendyrket smagsdommeri, hvor nogen åbenbart synes, at ligusterhække (eller lignende) er pænere end den slags anlæg, men ærlig talt, hvem ønsker flere småborgerlige ligusterhække i stedet for pæne havemure eller andre hegnsløsninger? Lokalplanområderne er præget af markante og klassiske villaer, hvor der ikke er behov for flere ligusterhække og et kedeligt sølvbryllupspræg."

Thomas Albrechtsen

Jo grønnere, jo bedre

"Fremragende forslag. Jo grønnere, jo bedre. Tendensen med høje hegn har desværre grebet om sig her i kommunen. Det virker på mig som små forte i stedet for det åbne landskab, der kendetegner et lokalsamfund med en høj grad af tillid og åbenhed. Der kan være særdeles gode grunde til at sætte hegn op – ikke mindst støjgener, som er betydelige i nogle områder af kommunen, men på små villaveje er støjgener ganske begrænsede, og der er høje hegn ikke befordrende for et grønt miljø, som alle har gavn og glæde af."

Mads Berg

Indskrænker borgernes frihed

"Det var med vantro, at jeg modtog seneste indfald i rækken af massivt detailregulerende lokalplanforslag fra Gentofte Kommune. Endnu en lokalplan, som påtænker at indskrænke borgernes muligheder for frit at indrette sig til familierne og borgernes bedste."

Henrik Beckmann

Nej til rockerborge

"Jeg støtter helt forslaget om at holde skel og hegn grønne og først og fremmest at undgå de grimme plankeværker. F.eks. hjørnet af Niels Andersensvej og På Højden, hvor et nyopført plankeværk minder stærkt om en rockerborg."

Anders Uhrskov

Høring udskudt til december

Høringen var først sat til at løbe fra den 5. oktober til 30. november, men kommunen valgte i går, kort før redaktionens deadline, at udskyde høringen til december.