Fejl tvinger godkendelse igennem: Bevaringsværdigt hus må gerne rives ned

Det er over 170 år gammelt og vurderet bevaringsværdigt, men en deadline overskredet med to dage betyder, at et af Vangedes ældste huse får lov til at blive revet ned, selvom kommunalbestyrelsen vil bevare det

Fejl tvinger godkendelse igennem: Bevaringsværdigt hus må gerne rives ned

Huset er blandt Vangedes ældste og er et af tre gamle bondehuse, der står tilbage. Det er Ane Palsberg (suppleant i kommunalbestyrelsen for Radikale Venstre), der ejer huset i dag. Foto: Joachim Christensen

Et gult bondehus fra omkring 1850 har været omdrejningspunktet for en strid mellem naboer, ejer og Gentofte Kommune gennem de seneste tre år.

Mandag aften blev der sat punktum i sagen, da kommunalbestyrelsen stemte for en ny lokalplan for grunden, der muliggør en nedrivning af huset og opførelsen af et nyt hus i to etager.

Men når kommunalbestyrelsen nu har vedtaget en lokalplan, der giver grønt lys til at nedrive det gamle hus, så er det kun, fordi de ikke har haft andet valg.

En administrativ fejl har nemlig spændt ben for både kommunalbestyrelsen og en række naboers ønske om at bevare det gamle bondehus. Kommunen var nemlig to dage for længe om at offentliggøre en lokalplan for grunden, og det betyder, at det forbud kommunalbestyrelsen egentlig havde lagt mod at rive huset ned, alligevel ikke gælder.

Formand ærgrer sig

“Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi står her i dag med den her sag,” lød det fra formanden for Byplanudvalget, Jesper Marcus (K), der på mandagens møde udpenslede sagsforløbet for resten af kommunalbestyrelsen.

“Uanset hvad vi måtte mene, har Planklagenævnet afgjort, at ejeren må rive huset ned. Det er jeg ærgerlig over, men det er sådan, at loven nu engang er. Det beskytter borgeren, og det er måske et godt princip,” sagde han og forklarede desuden, at det er vurderet, at kommunen ikke ville kunne vinde en eventuel retssag.

Ærgrelsen over at være nødt til at stemme for lokalplanen, der muliggør en nedrivning blev delt af hele kommunalbestyrelsen på mødet mandag aften.

“Som politiker synes jeg, det er rigtig svært at være i, at vi er havnet i den her situation, hvor vi ikke kan gøre andet. Det er frustrerende, og det vidner om, at den her sag er kørt et forkert sted hen,” sagde Helene Brochmann (SF).

Sagen kort

Oktober 2019: Ane Palsberg køber Vangede Bygade 52 og søger kort efter om tilladelse til at rive huset ned.

Februar 2020: Økonomiudvalget varsler paragraf 14-forbud, der betyder, at huset ikke kan rives ned.

3. juni 2020: Kommunalbestyrelsen nedlægger paragraf 14-forbud. Forbuddet gælder i et år, og kommunalbestyrelsen har derfor præcis et år til at offentliggøre en ny lokalplan.

4. juni 2021: Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til ny lokalplan for Vangede Byagde 52. Det sker to døgn efter fristen.

9. juni 2021: Ane Palsberg gør kommunen opmærksom på, at de har overskredet tidsfristen. Hun søger endnu engang om nedrivningstilladelse.

11. juni 2021: Gentofte Kommune giver afslag på anmodning om nedrivning.

Oktober 2021: Kommunalbestyrelsen godkender ny lokalplan for Vangede Bygade 52, der ikke giver tilladelse til at rive huset ned men tillader byggeri andetsteds på grunden.

Januar 2022: Planklagenævnet giver Ane Palsberg medhold i sin klage. Gentofte Kommune har overskredet fristen, og paragraf 14-forbuddet gælder derfor ikke.

Juni 2022: Gentofte Kommune giver nedrivningstilladelse.

27. marts 2023: Ny lokalplan vedtages endeligt. Lokalplanen giver tilladelse til at rive huset på Vangede Bygade 52 ned og bygge nyt hus på grunden.

Står i en ny situation

Inden fejlen, hvor man overskred en deadline med to dage, havde kommunalbestyrelsen besluttet sig for en lokalplan, der sikrede en bevaring af huset, men gav ejeren lov til at bygge en tilbygning.

Den nye lokalplan, der blev godkendt mandag, giver ejeren af Vangede Bygade 52 lov til at bygge et hus på max to etager i 7,5 meters højde og med en bebyggelsesprocent på 40 procent af grunden.

På nabovejen Vesterbyvej, må man opføre villaer i ni meters højde, påpegede Jesper Marcus, inden han anbefalede kommunalbestyrelsen at stemme for den nye lokalplan.

“I den nye lokalplan er der faktisk en række skærpede forhold i forhold til den tidligere, hvis man ser bort fra, at der nu er tilladelse til at rive huset ned. Der skal nu være 2,5 meter til skel, og bygningen skal følge det skrå højdegrænseplan, der generelt er gældende i kommunens villaområder,” sagde han.

De skærpede forhold kunne dog ikke få Socialdemokratiet til at stemme for en ny lokalplan.

"Da forbuddet mod nedrivning ikke er blevet til noget, står vi i en ny situation, hvor der kan opføres en helt ny ejendom. Derudover har vi noteret os høringssvarene, og vi stemmer derfor ikke for den nye lokalplan,” sagde Søren Heisel (S).

“En rigtig møgsag“

Kommunalbestyrelsen havde forud for mødet modtaget 11 høringssvar og en underskriftsindsamling fra 165 borgere, der ønsker huset bevaret.

Enhedslisten stemte imod den nye lokalplan med kommentaren fra Tage Christiansen:

“Jeg kan konstatere, at det er en rigtig møgsag. Nu sidder vi her i denne her suppedas, og det er ét af tre bondehuse tilbage fra 1800-tallet, der nu kan jævnes med jorden. Nu lander man så med en halvvejsløsning, og det er helt skævt det hele. Jeg kan ikke gøre andet end at stemme nej. Det er så sørgeligt, det må ikke ske sådan noget, og der har været rig lejlighed til at gøre noget ved det og få den bygning bevaret.”

Den nye lokalplan blev stem igennem. Kristine Kryger (R), Socialdemokratiet og SF undlod at stemme.