Debat: Erhvervsuddannelserne er fundamentet i dansk industri og byggeri

Charlotte Munch stillede op for Danmarksdemokraterne i Københavns Omegns Storkreds. Foto: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy / Hvidovre Komm

Af Charlotte Munch (DD), folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds

Der er et stort behov for, at vi får styrket erhvervsuddannelserne i Danmark massivt.

Vi kommer ikke udenom, at faglig viden – i alle former – spiller en afgørende rolle i det danske samfund. Uddannelserne er med til at skabe vækst, innovation samt sikre en stærk og solid dansk økonomi.

Virksomhederne skriger på faglærte. Derfor skal vi også investere i erhvervsuddannelserne, så vi også i fremtiden har kompetente og innovative medarbejdere i de danske virksomheder, og bibeholde vores plads som et af verdens mest innovative lande.

Erhvervsuddannelserne er fundamentet i dansk industri og byggeri. Jeg vil prioritere netop disse uddannelser, så fundamentet ikke smuldrer under os.

Det er vigtigt for mig at slå fast, at der ikke er nogen uddannelser, som er bedre end andre. Der er dog uddannelser, som der er større efterspørgsel på end andre, og det er det, jeg hæfter mig ved.

Jeg skal ikke gøre mig til smagsdommer, når det drejer sig om unge menneskers karrierevalg.

Vi er i Danmark heldigvis så privilegerede, at vi har gode muligheder for et karriereskifte. Hvilket også er noget, vi må bibeholde og styrke, så vi som samfund altid er omstillingsparate trods alt, der kommer vores vej.