De konservative drejer fokus væk fra ubehagelige beslutninger

Dimensioneringen af ambulancer i region Hovedstaden er på dagsordenen på næste forretningsudvalgsmøde i regionen, hvor de skal drøfte, om antallet af ambulancer skal sættes op.

Eftersom de første dage i september viste sig at være temmelig kaotiske mht. svartider og alt få for ambulancer, kan vi kun håbe, at regionen finder en tilfredsstillende langsigtet løsning.

Det er imidlertid tankevækkende, så afgørende det er for de konservative at fortælle læserne i Gentofte via Villabyerne, at de stemte imod nedskæringer af ambulancer i regionen. Det må være for at dreje fokus væk fra de ubehagelige beslutninger, som de samme konservative vedtog med deres flertal i kommunalbestyrelsen i Gentofte; nemlig dels salget af Gentofte ambulancekørsel i 2008 og udlicitering af Gentofte Brandvæsen til Falck i foråret 2009.

Det var upopulære beslutninger, som gik imod mange borgeres ønsker, hele oppositionen og personalet i Gentofte kommune, som beslutningerne involverede. Jeg nævnte, at SF og enhedslisten i region Hovedstaden stemte imod den model, hvor Falck fik store dele af regionens ambulancekørsel, mens Samaritten fik ét område og Frederiksberg Brand bibeholdte deres område.

SF foreslog endvidere, at det offentlige skulle gå offensivt ind på dette område og etablere et offentligt ejet redningskorps, som er i stand til at løfte opgaven over alt i landet og skabe sikkerhed for alle borgere, fordi det er uacceptabelt, at Falck reelt har monopol på ambulancekørsel i Danmark.

Vi havde i Gentofte et velfungerende offentligt ambulance- og brandvæsen, men det valgte de konservative at afhænde, og det skylder de stadig borgerne en forklaring på.

Brigitta V. Rick, medlem af kommunalbestyrelsen, SF