Ældre borgere går rundt i en rus

Mange borgere i Gentofte Kommune har et alt for stort forbrug af farlig medicin.

Tilbage i 2003 udsendte Sundhedsstyrelsen et cirkulære om lægernes ordination af medicin, men trods den løftede pegefinger har forbruget været uændret højt siden.

På det sidste møde i Gentofte Lægeselskab besluttede de 43 praktiserende læger i kommunen at knække kurven.

"Problemet er specielt stort i Gentofte, hvor der bor mange ældre mennesker", siger Mads Klem Thomsen, der har klinik på Jægersborg Allé.

"Da beroligende medicin og sovepiller kom på markedet for 30 år siden, kendte man ikke til følgevirkningerne. Men i dag kan man konstatere, at den farlige medicin har gjort borgerne afhængige, og samtidig er medicinens oprindelige virkning efter flere års forbrug helt væk. Tilbage er kun de skadelige bivirkninger og behovet for den næste pille for at undgå ubehagelige abstinenser. Medicinen er farlig, fordi den sløver sanserne og således giver svimmelhed, dårlig balance og hukommelse – ligesom når man er beruset. Mange ældre ender med at falde og brække hoften, og bilkørsel er lige så farlig som spirituskørsel".

Har lægerne ikke et stort medansvar for, at forbruget er gået over gevind?

"Helt afgjort, og det er også derfor, vi nu gør noget ved det og forsøger at motivere både patienter og praktiserende læger til at ændre adfærd. En af metoderne er ikke bare helt automatisk at forny recepter over telefonen. I stedet skal lægen tage en personlig samtale med patienten, så parterne sammen kan kigge på forbruget. Den fremgangsmåde indførte jeg i min egen klinik for et halvt år siden, og i dag er mine patienters forbrug af sovemedicin og beroligende piller faldet med ca. 60 procent", fortæller Mads Klem Thomsen, der som konsulent for Københavns Amt vil besøge sine kolleger og informere dem om resultatet.

Det voldsomme medicinforbrug medfører ikke kun store omkostninger for den enkelte borger, men også for samfundet.

En opgørelse har vist, at 400.000 danskere tager disse stoffer, hvoraf 100.000 er afhængige, og det koster samfund 350.000 kr. pr. afhængig patient i form af bl.a. skadelige følgevirkninger, sygedage, tab af job, operationer og indlæggelse.