Zanne Jahn: Farum Skulpturpark er Mit favoritsted

Foto: Mikkel Kjølby